Kulturhistoria

Där det finns vatten har det ofta funnits människor sedan lång tid tillbaka.

Längs Varjisån i finns spår av gamla boplatser i form av skärvsten och kvarts, i närheten av Älvsborg. Även gamla kokgropar har hittats i ekoparken. Mer sentida spår finns till exempel i form av tjärgropar.

Under 1940-talet ökade efterfrågan på träkol och kring Varjisträsk fanns det rikligt med gamla tjärtallar. Stora mängder kol transporterades på järnvägen, framför allt under andra värdskriget. Från järnvägsstationen vid Varjisträsk gick tåget dagligen till både Jokkmokk och Arvidsjaur.

Ekoparkens skogar har också varit viktiga som renbetesland, och det är de fortfarande. Samernas långa historia här syns bland annat genom de många samiska namnen på kartan.