Ekopark Varjisån - ett stycke vild Norrbottensnatur

Ekopark Varjisån är ett stycke vild Norrbottensnatur, format av eld och snö. Från de branta stupen blickar kungsörn och pilgrimsfalk ut över gammelskogarna, ner mot den glittrande ån och sjöarna.

Varjisån är Piteälvens största biflöde. Längs stränderna står nornan lysande rosa om våren och uttern åker kana om vintern.

Urgamla skogar

Det är något speciellt att luta sig mot en 500-årig tall. Många av träden i ekoparken har överlevt flera bränder och en del har dubbla toppar efter att tunga snölass har knäckt dem.

Brandens landskap

Överallt i ekoparken kan du hitta spår av bränder. Kolade stubbar, sår i barken och gamla lövträd som har kommit upp på ett soligt brandfält.

Falkarnas och örnarnas berg

Pilgrimsfalken lägger sitt bo i branta, ostörda klippstup. Kungsörnen slår sig också ner i bergbranter eller i grova gammeltallar. Båda fåglarna hittar vad de söker längs Varjisån.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.