Se och göra

Varjisån är inget välordnat turistmål som Piteälven. Men i gengäld är naturen vildare och här finns mer kvar av de gamla, tysta, garnlavsskäggiga skogarna. 

Sevärdheter

 1. Reuna
  Här kan du slå dig ner under en 400-årig tall och blicka ut över Varjisåns lopp längs de skogsklädda bergen. En gammal väg går nästan ända upp på berget, så det är ganska lättvandrat, trots de 636 metrarna över havet. Sista sträckan är inte farbar med bil. 

 2. Suorke naturreservat
  Precis intill Europaväg 45 ligger ett sällsynt och sällsamt litet skogsområde. Här kan du uppleva hur riktigt bördig älvnära skog kan se ut om den lämnas orörd. Strutbräken, röd trolldruva och tibast bildar ett ljusgrönt hav, tack vare rörligt markvatten som ger jorden ohämmad växtkraft. Granar, tallar och aspar blir höga och grova, och deras förfäder bildar plockepinn av fallna träd omkring dem.

 3. Berget Suorke
  På berget Suorke finns urskogslik tallskog som har formats av elden. Flera tallar bär spår av tre skogsbränder, och åtminstone ett träd har överlevt fem olika bränder. Här finns klassisk gammelskog med grova träd och lågor, men också så kallad stavatallskog. Sådan skog kommer upp efter hårda bränder där, och blir täta och jämnåldriga. Det är lätt att ta dem för planterade skogar fastän de faktiskt är unga urskogar. I gammal brandpräglad tallskog trivs mängder av sällsynta skalbaggar. På Suorke har bland annat hittats tallbarksvartbagge, skrovlig flatbagge och linjerad stumpbagge. Sista sträckan av Lampmovägen som leder fram till berget är inte lämpad för bilkörning men det går bra att gå den sista sträckan.

 4. Nutida brandfält
  I många delar av ekoparken kan du se spår av gamla bränder, men i det nordöstra hörnet kan du se hur skogen ser ut efter en sentida brand. Längs Östra Reunavägen brann flera hektar 2006, i vad som verkar ha varit en naturlig skogsbrand.

 5. Palagekyrkan
  Palagekyrkan ligger en halvmil norr om Varjisträsk, mitt på den gamla stigen mellan Jokkmokk och Arvidsjaur. Kyrkan byggdes i början av 1900-talet av kronojägaren Brynolf Palage, för att användas som kolarkoja. I ett förfallet stall intill stod hästarna som användes i arbetet. Palagekyrkan rustades upp i slutet av 1980-talet. En gång i tiden användes kojan för andaktsstunder men numera är den främst ett utflyktsmål. Idag finns ingen framkomlig väg till utflyktsmålet men ambitionen är att rusta upp både led och skogsbilsväg under kommande år.

 6. Raststuga
  Invid Varjisån strax söder om Suorkeholmen byggdes många kojor när den stora Varjisbrännan skulle huggas. De fick namnet Kåtabojn på Pitemål vilket betyder ansamling av kojor/kåtor. En av stugorna står kvar och är öppen för alla skogsvandrare. Den är i skapligt skick men ska rustas upp invändigt. Använd gärna stugan.

 7. Varjisträskgoubal – värdefull myr
  Intill sjön Stor-Varjisträsk finns en våtmark med högsta naturvärdesklass. Myren är stor och nästan opåverkad av dikning. Här kan du vandra långt över ett randigt myrlandskap med torvsträngar och blöta flarkar emellan. Om våren och sommaren häckar många vadarfåglar i Varjisträskgoubal, så därför är det bättre att ge sig ut här om sensommaren, när hjortronen glimmar.

Bestig ett urskogsberg

På berget Suorke finns urskogslik tallskog som har formats av elden. Flera tallar bär spår av tre skogsbränder, och åtminstone ett träd har överlevt fem olika bränder.

Vandra fritt

För den som vill tillbringa några dagar i ensliga gammelskogsberg, på spaning efter björnspår, pilgrimsfalk och hjortronmyrar, är Varjisån ett bra ställe. För den som vill övernatta inomhus finns Sveaskogs raststuga vid Suorkeholmen.

Njut av fiske

Under timmerflottningens tid rensades Varajisån på sten. Då minskade också fisken, men nu pågår ett arbete med att återställa älven. Ännu är det en bit kvar till forna dagars fiske, men här finns vackra miljöer för att fiska bland annat öring, harr och gädda.