Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Här hittar du våra kontaktpersoner inom jakt- och viltförvaltning.

NorrA Sverige

Jens Stenberg

Jens Stenberg

Jakt- och klövviltschef, norra Sverige

Marcus Jatko

Marcus Jatko

Jakt- och klövviltsansvarig, norra Norrbotten

Anna-Maria Stridfelt

Anna-Maria Stridfelt

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Norrbotten

Martin Lusth

Martin Lusth

Jakt- och klövviltsansvarig, Västerbotten

Robert Mannelqvist

Robert Mannelqvist

Jakt- och klövviltsansvarig, Västerbotten

Matts Olofsson

Matts Olofsson

Jakt- och klövviltsansvarig, Västerbotten

Syd- och Mellansverige

Rickard Sandström

Rickard Sandström

Jakt- och klövviltschef, Syd- och Mellansverige

Anders Johansson

Anders Johansson

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Norrland

Mikael Wallén

Mikael Wallén

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Norrland

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Jakt- och klövviltsansvarig, norra Bergslagen

Erik Björnlund

Erik Björnlund

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Bergslagen

Markus Grenestam

Markus Grenestam

Jakt- och klövviltansvarig, södra Bergslagen

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig, Götaland

Eric Carlson

Eric Carlson

Jakt- och klövviltsansvarig, Götaland

Senast uppdaterad: 2022-04-05