Rapportering

Rapporteringen av jaktresultat är en viktig del i förvaltningen. På så sätt kan vi följa upp de mål som finns för hur många djur som ska skjutas, samt följa älgstammens utveckling och sammansättning.

Insamling av data ska göras enligt SLU:s manualer för att säkerställa hög kvalitet och jämförbarhet över tiden. Fälld älg och kronvilt ska enligt de generella föreskrifterna rapporteras inom 14 dagar. En snabbare rapportering kan beslutas inom respektive älgskötselområde eller viltvårdsområde, och då är det detta beslut som gäller.

Utöver rapporteringen av fällda djur ska även en korrekt genomförd älgobs rapporteras. Rapportering av biologiska data i form av kalvvikter och ålder ger ökad kunskap om älgstammen och därmed bättre underlag för förvaltningsbeslut.

Jaktrapport kan jägare som jagar på Sveaskogs marker bland annat rapportera fällt vilt.

Du som köpt ett jaktkort för småviltsjakt på vår hemsida ska rapportera här: Fällrapportering.