Personliga jaktkort och Sveaskogs Jaktwebb

För jägare i jaktlag som jagar på Sveaskogs marker inför vi nu personliga jaktkort. Modellen började tillämpas jaktåret 21/22 i utvalda områden, och kommer att skalas upp och användas av allt fler jaktlag från år till år. Målet är att upplåtelseformen personliga jaktkort är den huvudsakliga modellen på Sveaskogs jaktmarker 2025.

Personliga jaktkort erbjuds till jägare som är registrerade i ett av Sveaskogs jaktlag på webbplatsen jaktrapport.se. Istället för att jaktlaget får en gemensam faktura på arrendeavtalet betalar respektive jaktlagsmedlem sitt personliga jaktkort direkt till Sveaskog, med rätt att jaga vidare med sitt jaktlag på samma marker som förut. Detta ersätter jaktlagets tidigare arrendeavtal. 

Vi kommer i god tid i förväg att kontakta de jaktlag som står på tur att omfattas av modellen. 

Som jägare med personligt jaktkort får du tillgång till Sveaskogs Jaktwebb.  Förutom att du får en enkel betalningslösning online för ditt jaktkort kan du bland annat se kartor över jaktområdet, vilka som är medlemmar i jaktlaget och avskjutningsdata för innevarande jaktår. Dessutom finns det mycket annat på jaktwebben såsom aktuell information om att jaga på Sveaskogs mark, fina erbjudanden från våra samarbetspartners, samt en bättre och tydligare kontakt med oss på Sveaskog. 

Har du frågor eller funderingar kring Sveaskogs Jaktwebb, kontakta gärna Kundcenter eller den som är jakt- och klövviltsansvarig i ditt område

Man kan inte köpa personliga jaktkort för korttidsupplåtelser, våra ordinarie jaktkort för småvilt hittar du här.