Strövskogar

Skogen är en fantastisk plats för oss människor att vara i. Skogens olika värden har i alla tider gjort oss gott. De har skänkt energi, rekreation och skapat upplevelser. 

Förr i tiden var vi ofta ute i skogen, men idag sker det mer sällan. Sveaskog ser gärna att fler besöker skogen, och har därför tagit fram en tjänst som vi kallar Våra strövskogar. Det är de skogar där vi anser att det är lämpligt att vandra och att plocka bär och svamp. Om du zoomar in på kartan, kan du se skogens ålder, vilken typ av skog och vilken vegetation det är i området.

Vår förhoppning är att vi på detta sätt kan visa upp vilken fantastisk natur Sverige har, och göra skogen mer tillgänglig.

Tyck till!

  • Kom gärna med synpunkter hur Våra strövskogar kan förbättras. Mejla dina idéer till kundcenter@sveaskog.se.