Skogen är till för alla

Vi får alla röra oss fritt i den svenska naturen, tack vare allemansrätten. Du kan njuta av färgsprakande blomsterängar, hisnande utsikter och rofyllda skogar. Men det är frihet under ansvar som gäller. 

Använd gärna vårt stora vägnät av skogsbilvägar när du tar dig ut. Var dock försiktig vid tjällossning och efter långvarigt regnande.

Många har sina egna ställen där de plockar svamp och bär. På webbkartan över strövskogar kan du få hjälp att hitta dina ställen. I många fall stämmer beskrivningen över markvegetationen överens med vilka bär du finner i området. Hjortron hittar du vid myrar och vi har märkt ut myrmarkerna på kartan.

Huvudregeln i allemansrätten är att varken störa eller förstöra, men allt ingår inte i allemansrätten - fiske och jakt kräver speciellt tillstånd. 

I skogens skafferi - svampar och bär

Svampar

Vi har många goda svampar i Sverige. De flesta går att äta, men inte alla. Det är därför bra med lite kunskap eller en bra svampbok när du plockar. Följande svampar är bra att lära sig; kantarell, trattkantarell, stensopp (Karl-Johansvamp), sandsopp, blek taggsvamp och fårticka.

Det man ser av svampen är dess fruktkropp, det fleråriga mycelet ligger under marken. Det gör att om man hittar ett bra svampställe så är det bra att återkomma även kommande år. För att hitta nya svampställen så bör du ge dig ut till rätt typ av skog under rätt årstid.

Några tips:

 • Kantarell kan redan dyka upp i juni och plockas under hela hösten. Leta gärna i lövrika granskogar med inslag av gräs och mossa, men den verkar kunna växa i många olika skogstyper. 
 • Trattkantarell kommer upp i september och går att plocka hela hösten. Växer i granskogar och bokskogar. 
 • Stensopp dyker upp i augusti och man finner den ofta i barr och lövskogar. 
 • Smörsopp dyker upp i augusti och man hittar dem ofta längs skogsbilvägar och dikesrenar. 
 • Sandsopp dyker upp i augusti och man hittar dem ofta i torra tallskogar med vegetation med lav. 
 • Fårticka dyker upp i augusti och finns i mossiga barrskogar.

Du som vill lära dig mer om svampar kan kontakta Svampkonsulenternas Riksförbund.

Bär

På kartan finns angivet vilken vegetation som är vanlig i området. Rent generellt kan man säga att det är större chans att hitta bär i tallskogar än i granskogar.

 • Hjortron är mogna i augusti och växer på myrar, främst i norra Sverige. 
 • Blåbär är mogna under slutet juli till början av september och växer i skogar med blåbärsvegetation. 
 • Hallon är mogna början av augusti till början av september. Växer på näringsrika marker, gärna på hyggen med gräs eller örtvegetation. 
 • Tranbär är mogna i slutet av september och växer på myrar. De kan med fördel plockas efter första frosten eftersom de då är sötare. 
 • Lingon är mogna i slutet av augusti till slutet av september. Hyggen och skogar med lingon- eller lav/lingon vegetation.

Tyck till!

 • Kom gärna med synpunkter hur Våra strövskogar kan förbättras. Mejla dina idéer till kundcenter@sveaskog.se.