Skogens olika värden för människan

Lövrika och äldre skogar som ligger nära vatten är bra för rekreation. Du kanske har märkt att du känner dig lugn när du kommer ut i skogen? Anledningen är att skog och natur har en förmåga att öka vårt välbefinnande. 

Ju längre vi är i en skog desto mindre stress upplever vi. Olika skogar fungerar olika bra för detta ändamål. Forskning har visat att följande faktorer påverkar rekreationsvärdet positivt:

  • Hög ålder 
  • Hög andel lövträd - särskilt ädellövträd 
  • Stor variation på trädstorlek 
  • Öppna glesa skogar 
  • Närhet till vatten 

Särskilt lövskogar har visat sig en förmåga att sänka puls och blodtryck. Sveaskog arbetar för att öka lövinslaget i våra skogar. Vi har som mål att alla skogar ska innehålla minst fem till tio procent lövträd när de blivit äldre.

Vi skapar också årligen hundratals hektar lövskogar genom naturvårdande skötsel. Lövskogarna är i de flesta fall beroende av aktiv skötsel, annars tar granen över och det blir en granskog istället.

Vårt långsiktiga mål är att ha över 100 000 hektar lövskog, vilket är den största lövskogssatsningen i Sverige. Om du zoomar in på kartsidan kan du se skogens ålder, om den är lövrik, har blåbärsvegetation och om den ligger nära vatten. Men för att se om det är en trevlig strövskog som passar dig så får du ge dig ut och undersöka!

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.