Intresseanmälan Förvärv (Köp)

Fyll i nedanstående formulär om du är intresserad av att:

  • köpa mark av Sveaskog
  • förvärva mark av Sveaskog genom en överenskommelse om fastighetsreglering.

 * = obligatoriska fält

Personuppgifter
Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Telefon
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Intresseanmälan avser
Välj objektstyp
Välj kommun
Fyll i Beskrivning. Max 4000 tecken
? Fyll i Förslag till ersättning
?
?
? Koordinater
?Filer
Filerna får ej överstiga 10MB
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att hantera din intresseanmälan och för att hantera en eventuell fastighetsaffär. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Dina lämnade personuppgifter sparas med anledning av intresseanmälan i 12 månader efter behandling av denna, om du inte väljer att dina uppgifter ska sparas för framtida kontakt. Skulle intresseanmälan övergå till en fastighetsaffär kommer dina personuppgifter sparas för genomförandet av affären samt för verifiering av denna. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)