Lediga jobb

Upptäck vår gröna värld där möjligheter växer på träd

  • 50 Orter
  • 800 Kollegor
  • 100 Roller
  • 15 Personalstugor

Möjligheter för Sverige

Vi ägs av staten och förvaltar skogsmarken så att det ger ett lönsamt skogsbruk och en hållbar skog på både kort och lång sikt. Med oss är du med och bidrar till samhället!

Hållbara möjligheter för världen

Med vår vision att vara ledande inom hållbart skogsbruk så är du med och visar vägen till en hållbar och fossilfri framtid.

Utvecklingsmöjligheter för dig

Hos oss blir du en del av vår breda verksamhet med många olika roller i hela landet. Vilket ger dig många möjligheter att växa och karriärväxla.

Teknikmöjligheter för framtiden

Vi vill vara ledande inom hållbart skogsbruk med ett aktivt innovationsarbete, teknikutveckling i framkant och gröna värden för världen. Vi ser spännande möjligheter för framtiden.

Möjligheter för hållbar produktutveckling

Vår skog är en hållbar och resurseffektiv råvara med oändliga möjligheter för hållbar produktutveckling. Skogsråvaran finns idag i allt från smink till höghus!

Möjligheter för landsbygden

Vi är Sveriges största skogsägare som ger jobb och möjligheter på 50 orter i hela landet. På så sätt är vi med och bidrar till en levande landsbygd.

Jobbmöjligheter från frö till planka Vår verksamhet rymmer runt 100 roller. Bläddra nedan för att upptäcka en bråkdel av vår expertis!

Skogligt

Kärnan i vår verksamhet är att förvalta skogen på ett hållbart sätt. För det behövs många olika roller som arbetar med fröproduktion, skogsskötsel, logistik, naturvård.

Fastigheter

Administrerar, köper, säljer och byter mark och fastigheter för att på bästa sätt stötta Sveaskogs skogsbruk. Handlägger upplåtelser och nyttjanderätter såsom jakt och fiske.

Marknad

Ansvarar för försäljning av timmer, massaved och biobränsle till sågverk och industri, samt hanterar virkesköp från privata skogsägare eller andra skogsbolag.

HR

Jobbar för att bygga och behålla en stark, hållbar och inkluderande företagskultur där vi gör varandra bra och ger alla förutsättningar att lyckas.

Ekonomi

Ansvarar för löpande redovisning, bokslut och skattefrågor. Virkesekonomi hanterar virkesaffären, både nationellt och internationellt.

Inköp

Leder och utvecklar Sveaskogs inköpsprocesser, strategier och resurser inom inköp och upphandling.

IT

Ansvarar för förvaltning, utveckling och drift av infrastruktur och alla våra många system som krävs för att verksamheten ska fungera.

Kommunikation

Driver ett strategiskt och operativt kommunikationsarbete, både internt och externt, samt ansvarar för innehåll och utveckling av våra kommunikationskanaler.

Våra värderingar

Vi tror på en företagskultur där alla är med och bidrar till att göra varandra och verksamheten bättre. Vi samlas kring våra värdeord; mod, nyfikenhet och ansvar som vi vill ska känneteckna oss och som ska genomsyra hur vi agerar, ja allt vi gör. Vår företagskultur och våra värderingar är vårt DNA och vårt hjärta. Det är vi alla medarbetare som tillsammans formar vår kultur.

Mod

Mod behövs för att fatta beslut och vi har bestämt oss för att anta den utmaning som Sveaskog står inför. Sveaskog ska vara en verksamhet där varje medarbetare utifrån sitt sätt att vara bidrar till ett klimat av tillit, har mod att ta för sig, stå upp för sig själv, sina kollegor och för Sveaskog, och där vi vågar agera – både i små och stora sammanhang.

Nyfikenhet

Vi tror att ett positivt nyfiket förhållningssätt bidrar till en lärande organisation där vi delar med oss för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det är vår nyfikenhet som kommer att leda oss framåt mot nya möjligheter.

Ansvar

Genom att aktivt bidra med din kunskap kan du påverka Sveaskogs framgång och utveckling. Varje medarbetare tar ansvar för sin del i helheten men också för att ifrågasätta och säkerställa att vi i alla led jobbar med rätt saker, tar ansvar för att nyttja verksamhetens samlade kompetens, sin egen utveckling och att samarbeta med varandra.

Hälsningar från hela Sverige!

Några av våra medarbetare har skickat hälsningar till dig som är nyfiken på att jobba med oss. Klicka på någon av orterna i kartan.

.st0 { fill: red; } .st1 { fill: #BDDC69; } .st2 { fill: #698E14; } .st3 { fill: #90D6DD; } .st4 { fill: none; } .st5 { fill: #FFFFFF; } .st6 { fill: #294955; } .st7 { fill: none; stroke: #FFFFFF; stroke-width: 2; }

Klicka i kartan för att läsa hälsningar från framtida kollegor

Hälsningar dragspelsblock

"Det bästa med jobbet är att man får jobba ute i naturen och träffa många olika människor. Och att man ser resultaten av ett virkesköp eller en avverkning och  den nytta som skogen ger."

Hans Renberg, virkesköpare Arvidsjaur

"Det bästa med mitt jobb är friheten och variationen, att få möjlighet att vara ute och röra på sig i naturen varje dag oavsett årstid."

Elin Edman, områdesledare Gällivare

”Att jobba här är utvecklande! Sveaskog strävar hela tiden efter att ligga i framkant och att förbättra vår verksamhet med tekniska hjälpmedel.”

Johan Lundbäck, forskningskoordinator Kalix

"Jag träffar många kollegor runt om i landet och får se de olika skogar vi har. Allt från ädellövskog till fjällnära skogar."

Linnéa Carlsson, teknikspecialist Piteå

”Det finns stora utvecklingsmöjligheter! Jag känner att Sveaskog tror på mig.”

Hanna Persson, IT-specialist Malå

”Skogen är ett framtidsyrke och en hel industri där det finns möjligheter för flera olika yrkeskategorier.”

Nils Nilsson, produktionsansvarig Lycksele

”Här finns en bredd av kompetens! Från plantskola till skogsvårdspersonal och bolagsjurist.”

Anton Sjödin, försäljningschef Näsåker

”Vi är en bra grupp här som samarbetar mot ett gemensamt mål.”

Per Olmårs, logistiker Ljusdal

”Att våra skogar är en klimatsmart, förnyelsebar råvara som bidrar till pengar i statskassan, vackra timmerhus och ett grönare Sverige ger en go känsla i magen.”

Mimmi Persson, naturvårdsspecialist Östersund

”Det är spännande att jobba med högteknologiska maskinlinjer, automation och robotteknik.”

Johanna Leijon, platschef Hallsberg

"Att vi finns i nästan hela Sverige ger alla möjligheten att flytta, hitta nya arbetsuppgifter och tjänster utan att byta arbetsgivare."

Jonnie Friberg, köpledare Skinnskatteberg

"Stoltheten här är märkbar! I vårt öppna klimat finns så många nyfikna och engagerade kollegor med stort mod att ifrågasätta och lyfta nya tankar och idéer."

Anna Svensson, regionchef Karlskoga

”Att arbeta med någonting som ligger de flesta varmt om hjärtat – skogen - ger en extra mening till jobbet. Att dessutom återvända till en arbetsgivare, som jag gjort till Sveaskog, är ett gott betyg!”

Emma Sandberg, controller Stockholm

”Det bästa med att jobba här är att få vara med och bidra till skogen på en nationell nivå.”

Johanna Gårdebrink, fröspecialist Lagan

”Sveaskogs storlek ger många möjligheter att testa olika roller. Jag har jobbat inom såväl det skogliga som med planering, skogsvård och på IT!”

David Ventorp, BI-specialist Osby

”Ingen dag är den andra lik! Har varit 19 år på plantskolan och utvecklas ständigt, vilket är helt underbart.”

Mikael Karlsson, plantskolearbetare Trekanten

"Jag är omgiven av kunniga kollegor. Det finns en tydlig framåtanda i stort och smått inom hela företaget!"

Klara Boley, planeringsspecialist Jönköping

Lediga, spontana eller tillfälliga möjligheter?
Välkommen med din ansökan!

Inspiration