Dina förmåner

Skogen är en viktig resurs, men den allra viktigaste resursen är du. Därför vill vi erbjuda dig som medarbetare attraktiva förmåner och en god balans mellan jobb, fritid och familjeliv. 

Vi vill att våra medarbetare ska må bra på jobbet. Med hjälp av bland annat friskvårdsbidrag och en egen idrottsförening skapar vi förutsättningar för glada och aktiva medarbetare. 

Friskvård och hälsa

Alla våra medarbetare får ett friskvårdsbidrag på max 4000 kr/år som kan användas till valfri friskvårdsaktivitet inom ramen för gällande skatteregler. 

Det här är egentligen ingen förmån, men vi tycker det är viktigt att berätta om den. Alla våra medarbetare har tillgång till företagshälsovård under den tid de är anställda hos Sveaskog. Detta gäller oavsett anställningsform och anställningsperiodens längd. 

Sveaskogs IF är öppen för dig som är anställd i Sveaskog. Som medlem får du ersättning upp till 1 000 kr för anmälningsavgifter till tävlingar inom de idrottsgrenar som föreningen stödjer, samt en uppsättning funktionella profilkläder som du kan ha när du deltar. 

 

Trygghet i arbetslivet är viktigt - både idag och i framtiden. Vi erbjuder flera olika lösningar så att våra medarbetare ska känna sig trygga. 

Försäkringar och pension

Som anställd inom Sveaskog tjänar du in pension enligt lag- och kollektivavtal. Du som omfattas av tjänstemannavillkor omfattas av tjänstepensionen Industrins och handelns tilläggspension, ITP-planen. I planen ingår förmåner för ålderspension och riskförmåner vid sjukdom eller dödsfall. Är du kollektivanställd omfattas du av avtalspension SAF-LO. 

Idag erbjuds alla som nyanställs på en tillsvidareanställning en frivillig gruppförsäkring hos Länsförsäkringar. Gruppförsäkringen ger ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd vi har genom lagar och avtal. 

Som anställd på Sveaskog erbjuds du att teckna en privat sjukvårdsförsäkring via Skandia. Försäkringen som heter Lifeline Access är ett komplement till den offentliga vården och ger dig tillgång till planerad vård i privat regi. 

Vi erbjuder våra medarbetare möjligheten att löneväxla. Det innebär att du kan omvandla en del av lönen till pensionssparande.

Vi erbjuder alla anställda pensionstjänsten Lifeplan. Tjänsten är kostnadsfri och frivillig. Genom att använda Lifeplan får du en översikt över din förväntade framtida pension och digital placeringsrådgivning. 

 

Vi vill att våra medarbetare får möjlighet till återhämtning.

Ledighet och semester

De flesta tjänstemän inom Sveaskog har oreglerad arbetstid, vilket innebär att medarbetarna själva i stor utsträckning rår över sina arbetstider. 

Vi erbjuder ett antal personalstugor, från Halmstad i söder till Katterjåkk i norr, som våra medarbetare kan hyra till ett förmånligt pris.

Sveaskog avsätter årligen för samtliga medarbetare en procentuell andel av löneunderlaget till ett individuellt arbetstidskonto. ATK kan tas ut som betald ledig tid (för en heltidsanställd tjänsteman innebär det 36 timmar betald ledighet per år), som pensionspremie eller som kontant ersättning. 

Enligt våra kollektivavtal har föräldralediga under vissa förutsättningar rätt till föräldralön. För att uppmuntra alla föräldrar att ta ut sin föräldraledighet erbjuder vi en förstärkning av denna föräldralön.

 

Vi gillar nyfikna medarbetare som bidrar till en lärande organisation. Det är så Sveaskog kan fortsätta vara ett ledande företag även i framtiden. Det är vår nyfikenhet som kommer att leda oss framåt mot nya möjligheter.

Kompetensutveckling

Din kompetens är nyckeln till vår framgång. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare att hela tiden utveckla sina färdigheter och kunskaper. För att lyckas erbjuder vi dig ett brett utbud av utbildningar som vässar dina kompetenser. Vi delar med oss av kunskap till varandra och gör varandra bättre.

En ledare är först och främst också en medarbetare, men med det extra uppdraget att nå resultat genom andra. Vi erbjuder alla våra chefer kontinuerlig kompetens- och ledarutveckling och möjlighet att ingå i ledarsammanhang, som till exempel ledningsgrupp och chefsnätverk.

Vi vill att våra medarbetare ska ha möjligheten att utvecklas, utan att behöva byta företag. Vi uppmuntrar till intern rörlighet genom att annonsera alla lediga tjänster internt och erbjuda möjligheter till placering på olika kontor runt om i landet.

 

Jakt och fiske är något som intresserar många av våra medarbetare. Vi erbjuder förmånliga priser på jaktområden och fiskevatten över hela landet. 

Jakt och fiske

Sveaskog erbjuder möjlighet till jakt med rabatterat pris till dig som är tillsvidareanställd. 

Sveaskogs fiskekort är gratis för alla våra medarbetare, men ses som en skattepliktig förmån. Tusentals vatten över hela landet finns tillgängliga - från de stora älvarna i norr med lax, harr eller gädda till skogstjärnar i söder med gott om abborre.

Mörrums Kronolaxfiske är vår pärla i Blekinge. Mörrumsån är känd bland sportfiskare i hela Europa, eftersom det vilda beståndet av lax gör fisket i ån unikt. Hit kommer årligen sportfiskare från när och fjärran i hopp om att fånga drömfisken.

Här erbjuder vi våra medarbetare dagskort för fiske. Kortet är gratis men ses som en skattepliktig förmån.