Studenter

Studenter

Är du student och intresserad av en framtid med Sveaskog? Skriv ditt examensarbete hos oss.

Examensarbete

Vår breda verksamhet berör en mängd intressanta ämnen och kompetensområden.Oavsett om du pluggar IT, ekonomi, personal, information, juridik eller administration, så välkomnar vi dina nya perspektiv.

Ersättning

Vi ersätter de merkostnader du har under examensarbetets genomförande som kostnader för material, resor och övernattning. Vi ersätter inte mat och personliga omkostnader.När examensarbetet är klart betalar vi ut ett arvode.

Ansökan

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas av Sveaskog i syfte att hantera din ansökan om examensarbete och de kommer endast att användas för det ändamålet. Dina personuppgifter sparas i 12 månader från att ansökan kom in. 

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter. Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se Sveaskogs integritetspolicy.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)