Student och examensarbete

Är du student och intresserad av en framtid med Sveaskog? Skriv ditt examensarbete hos oss.

Examensarbete

Vår breda verksamhet berör en mängd intressanta ämnen och kompetensområden.Oavsett om du pluggar IT, ekonomi, personal, information, juridik eller administration, så välkomnar vi dina nya perspektiv.

Ersättning

Vi ersätter de merkostnader du har under examensarbetets genomförande som kostnader för material, resor och övernattning. Vi ersätter inte mat och personliga omkostnader.När examensarbetet är klart betalar vi ut ett arvode.

Ansökan

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis. 

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, så som namn, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter som förekommer i din presentation av dig själv. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är för att kunna behandla din examensansökan. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen ditt samtycke för detta ändamål. Vi kan inte behandla personuppgifterna för ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i 12 månader. 

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via följande länk: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/.

Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se vår integritetspolicy.