Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Medarbetare på ett kontor

Aktivt arbete för jämställdhet, mångfald och inkludering

Sveaskog har under lång tid och på olika sätt arbetat aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering. Målet är en jämnare könsfördelning, en större andel medarbetare med utländsk bakgrund och en inkluderande kultur där alla kan trivas och växa på lika villkor.

Här nedan presenteras några av de åtgärder som Sveaskog har vidtagit och vilka effekter de har lett till.

Utbildning för alla en viktig grund

I arbetet för ökad inkludering behövs kunskap och insikt. Normer kan vara svåra att upptäcka, just därför att de är så självklara. På Sveaskog la vi grunden för vårt arbete genom att alla medarbetare genomgick en utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering kring årsskiftet 2015/2016. Utbildningen höjde kunskapen och engagemanget bland både chefer och medarbetare och ingår sedan 2016 i introduktionen för nyanställda.

Sedan 2019 erbjuder Sveaskog utbildningen i jämställdhet, mångfald och inkludering till sina entreprenörer. Hittills har över 400 personer som inte är anställda på Sveaskog gått utbildningen. Målet är att de nya kunskaperna ska kunna användas i arbetet för en mer inkluderande arbetsplats, vilket i sin tur stärker både Sveaskogs, våra entreprenörers och ytterst branschens attraktionskraft.

Mentorskap för mångfald

Under 2019 inledde Sveaskog ett samarbete med det sociala företaget Mitt Liv, vars mentorprogram fungerar som en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Drygt 20 medarbetare på Sveaskog, både i koncernledningen och i andra roller, har hittills agerat mentorer och på olika sätt stöttat adepter med utländsk bakgrund och akademisk examen på deras väg mot ett arbete som motsvarar deras kompetens. Eftersom det är viktigt att Sveaskogs framtida ledare har mångfaldskompetens ingår mentorprogrammet som en del i Sveaskogs Talangprogram. Mitt Liv har även genomfört workshop och utbildning kring fördomar, normer och inkludering i koncernledningen..

Effekter

Sedan 2013 har andelen tillsvidareanställda kvinnor inom marknadsområdena (skogliga befattningar) mer än fördubblats. I Sveaskogs koncernledning är andelen kvinnor 62 % och i styrelsen 50 %. I medarbetarundersökningen 2019 framkom att andelen kvinnor som anser att kvinnor och män behandlas lika inom Sveaskog har ökat från 53 till 75 procent sedan 2013.