Sveaskog och branschorganisationen Skogsentreprenörerna samarbetar kring jämställdhetsutbildning

Sedan hösten 2019 har Sveaskog erbjudit sina entreprenörer en webbutbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering. Från och med den 1 september, kommer utbildningen även att erbjudas alla medlemsföretag i branschorganisationen Skogsentreprenörerna (ca 700 företag).

- Med en bra fysisk arbetsmiljö och en inkluderande och välkomnande kultur ger man goda förutsättningar att kunna trivas och göra ett bra jobb, samtidigt som det blir lättare att rekrytera nya medarbetare, säger Skogsentreprenörernas verksamhetsledare Magnus Nilsson. ​​​​​​​

Hittills har, förutom Sveaskogs egna medarbetare, nästan 800 personer som inte är anställda på Sveaskog gått utbildningen.

- Det är jättebra att detta nu sprids till ännu fler genom vårt samarbete med Skogsentreprenörerna. Skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Som Sveriges största skogsägare vill vi arbeta tillsammans med entreprenörerna i den här viktiga frågan, säger Sveaskogs HR-partner Lisa Liljenstrand.​​​​​​​

- Vi på Sveaskog vill så klart ta en del av ansvaret för utvecklingen av branschen. Entreprenörerna har sällan samma resurser som vi att arbeta med frågor som jämställdhet och inkludering. Genom vårt samarbete med Skogsentreprenörerna kan vi stötta ännu fler entreprenörer i arbetet med att bli mer attraktiva som arbetsgivare, säger Sveaskogs inköpschef Mats Oja.

Webbutbildningen i jämställdhet, mångfald och inkludering har tagits fram i samarbete med företaget Vkna.

För mer information: