Utbildning för en mer inkluderande skogsbransch

Skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Genom vår roll som Sveriges största skogsägare har vi möjlighet att tillsammans med våra entreprenörer arbeta aktivt med inkludering som en del i branschens långsiktiga kompetensförsörjningsarbete. Sedan hösten 2019 erbjuder vi därför våra entreprenörer en webbutbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering.

En av Sveaskogs entreprenörer, Artic Skogstjänst i Älvsbyn, var en av de första att genomföra webbutbildningen. Åke Backman är vd på företaget som anlitas av Sveaskog som skogsvårdsentreprenör inom främst plantering och röjning. Åke genomförde utbildningen tillsammans med två av sina medarbetare, som ursprungligen kommer från Ukraina men som numera är bosatta i Älvsbyn.

- Jag tycker att det var en bra utbildning som väckte intresse och har skapat eftertanke både för mig och mina anställda. Vi har förstås olika bakgrund och kulturerna skiljer sig åt, men jag upplever att vi alla tre fick oss en tankeställare. Att locka anställda till vår bransch är en utmaning numera, det är väldigt tuff konkurrens både med andra branscher och andra länder, berättar Åke Backman.

- Vårt samarbete med Sveaskog fungerar mycket bra och det är positivt att vi kan få stöd och inspiration på det här sättet.

På Alfta Skogstekniska utbildningar, som gör avverkningsuppdrag åt Sveaskog i södra Norrland, har både elever och personal gått utbildningen i jämställdhet, mångfald och inkludering.

- Sveaskogs utbildning lanserades i samband med debatten om lättklädda kvinnor i en kalender för en skogsmaskintillverkare, så det var naturligt att prioritera att alla skulle gå den, säger Joakim Söderberg som är utbildningsledare och nyligen tagit över företaget.

Markus Andersson går andra terminen på skolan:
- Jag tycker att Sveaskogs utbildning var bra och uppbyggd på ett bra sätt. Det ligger i tiden att vi börjar prata mer om de här frågorna. Vi har pratat om kalendern och att företaget bar sig klumpigt åt på skolan.

Lena Klasson är också elev på skolan. Hon är sjuksköterska i botten och har även arbetat på bank och högskola innan hon träffade sin man som jobbar i skogen. Det var på det sättet hon kom in i skogsbranschen och började utbilda sig till maskinförare.

- Jag tycker att Sveaskogs utbildning var jättebra. Den var tydlig och enkel och hade en stor dos igenkänning.

- Skogsbranschen kan vara ganska svår att hitta och komma in i om man inte har en anknytning till den. Det är synd, eftersom många maskinförare kommer att gå i pension snart. Det kommer att finnas jobb!

Markus Andersson och Lena Klasson

Det har gått ungefär tre månader sedan Sveaskog lanserade utbildningen i jämställdhet, mångfald och inkludering för sina entreprenörer i Skötselskolan.

- Det är glädjande att entreprenörerna tar chansen att skaffa sig mer kunskap och insikt på området. Hittills har drygt 50 personer genomgått utbildningen, säger HR-partner Lisa Liljenstrand.

- Vi i Sveaskog vill ta en del av ansvaret för utvecklingen av branschen. Entreprenörerna har sällan samma resurser som vi att arbeta med frågor som jämställdhet och inkludering. Genom att erbjuda utbildningen kan vi stötta dem i arbetet med att bli mer attraktiva som arbetsgivare, säger Sveaskogs inköpschef Mats Oja.

För mer information 

Bild på Mats Oja

Mats Oja