Skogståget drar nyanlända till skogen

Sveaskog samarbetar med Ljusdals kommun och Slottegymnasiet kring Skogståget, en satsning som ska göra det möjligt för fler nyanlända att antas till skogliga utbildningar. Ett viktigt inslag är praktiken. Under 2018 erbjöd Sveaskog åtta elever från Skogståget sommarjobb – en språngbräda till ett yrkesliv i skogen.

Skogen växer där den står. Därför är det viktigt för Sveaskog, och skogsnäringen i stort, att vi har ett bra rekryteringsunderlag över hela landet. Samtidigt finns det i många kommuner nyanlända som står utanför arbetsmarknaden. En perfekt match kan tyckas, men bristande färdigheter i svenska språket gör det ofta svårt att antas till skogliga utbildningar.

Sommarjobb på Sveaskog

Sedan hösten 2017 finns Skogståget i Ljusdal, en skoglig utbildning för nyanlända som ska överbygga dessa hinder genom att den även innehåller kurser i svenska för invandrare, SFI. Mellan första och andra läsåret erbjuds eleverna dessutom praktik i form av sommarjobb hos Sveaskog – en viktig insats då det för många är den första kontakten med en arbetsplats i Sverige.

Under 2018 arbetade åtta elever från Skogståget hos Sveaskog. Erik Sjögren, planeringsledare på Sveaskog, summerar det gångna årets insatser:

- Det finns flera syften med att erbjuda sommarjobb. Dels att ge eleverna en första anställning på svensk arbetsmarknad och på så sätt ge en inblick i hur saker fungerar. Det finns oskrivna regler som är svåra att lära sig från skolbänken. Dels att ge dem en möjlighet att använda nyvunnen kunskap och tjäna egna pengar. Dessa kan till exempel användas för att ta körkort om man inte har det, vilket ökar chanserna till jobb ytterligare. Slutligen är det här ett sätt för oss i Sveaskogs resultatområde Södra Norrland att bidra till företagets integrationsarbete inom ramen för projektet Växtkraft!, säger han.

Vad är det övergripande målet med utbildningen Skogståget?
- Det är naturligtvis att göra alla elever anställningsbara, helst inom skogsbruket. I förlängningen hoppas vi att det blir en liten del i att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen, som breddar skogsbrukets och Sveaskogs rekryteringsunderlag och ökar mångfalden.

Genom att kombinera fältjobb, ”skoglig” svenska, praktik och sommarjobb ska eleverna ska få en god grund att stå på, samt möjlighet att fortsätta studierna vid naturbruksgymnasium eller skogliga universitetsutbildningar. För de som inte vill plugga vidare ger utbildningen även den kunskap och kompetens som krävs för ett skogsvårdsjobb.

”Roligaste jobbet någonsin”

Hanna Görgård, inventerare på Sveaskog, handledde eleverna under praktiken:

- Under sommaren har eleverna arbetat med röjning, både underväxt och plant- och slutröjning. Vi har planterat gran, tall och lärk. Sammanlagt har cirka 150 000 träd planterats. Eleverna arbetade även med eftersläckning av sommarens bränder, berättar hon. 

Hanna uppskattar mycket att hon fick möjlighet att arbeta med eleverna:

- Det är det roligaste jobb jag någonsin haft! Att lära känna 2018 års sommarjobbare, som kom från Eritrea, Sudan och Kongo, har gett mig minnen och vänner för livet, säger hon och fortsätter: 

- Sommaren bjöd på många skratt, mycket allvar, hårt slit och varma och torra dagar. Jag tror att den erfarenhet som sommarjobbet gett har varit ovärderlig för eleverna och är en bra språngbräda till arbetslivet som väntar bakom hörnet.

Integration viktigt för Sveaskog

I Ljusdal går arbetet med Skogståget vidare. Utbildningen fortsätter för de elever som har genomfört sitt första år, och i början av september 2018 startade en ny årskurs. När eleverna slutfört det andra året har de möjlighet att läsa på yrkeshögskola.

- Så länge det finns ett underskott av utbildad arbetskraft inom skogsbruket och ett utanförskap hos gruppen nyanlända fyller utbildningen en viktig funktion, säger Erik Sjögren och tillägger:

- Vi har ett fruktsamt samarbete med Ljusdals kommun, som ser de sommarjobb Sveaskog erbjuder som en viktig beståndsdel för ett lyckat slutresultat. Mot den bakgrunden ser jag positivt på möjligheterna till en fortsättning.

Skogståget

  • Våren 2016 tog Ljusdals kommun och Slottegymnasiet i Ljusdal beslut om att inrätta en ny skoglig utbildning för nyanlända. Den första årskursen påbörjade utbildningen hösten 2017. Slottegymnasiet har sedan tidigare ett flertal skogliga utbildningar, men Skogståget är unik då den också innehåller kurser i svenska för invandrare, SFI.
  • Under det första året på utbildningen erbjuds eleverna dessutom sommarjobb hos Sveaskog, vilket för många blir den första kontakten med en arbetsplats i Sverige.
  • Sveaskogs engagemang i Skogståget sker inom ramen för projektet Växtkraft!, som syftar till att öka integrationen och göra människor som står utanför arbetsmarknaden anställningsbara.