Sveaskog har inlett samarbete för ökad mångfald med Mitt Liv

För att nå våra mål om jämnare könsfördelning och ökad andel medarbetare med utländsk bakgrund har vi i Sveaskog tagit flera steg under de senaste åren med åtgärder och aktiviteter som haft positiva effekter. Det är viktigt att arbetet inte stannar av och att vi regelbundet tar nya initiativ och engagerar oss på olika sätt. Ett sådant initiativ är samarbetet med det sociala företaget Mitt Liv.

Mentorskap och utbildning i inkludering

Kärnverksamheten för Mitt Liv är mentorprogrammet Mitt Livs Chans. Programmet ger adepter med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning stöd och bollplank i form av mentorer som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden. Målet är att individen ska få ett arbete som motsvarar dennes utbildning och kompetens.

Genom partnerskapet med Mitt Liv, som har lång erfarenhet av liknande arbete, får vi på Sveaskog möjlighet att bidra till att det blir verklighet. Mitt Liv kommer även att leda utbildning/workshop i inkludering och mångfald för bland annat koncernledningen. Eftersom det är viktigt att Sveaskogs framtida ledare har mångfaldskompetens kommer mentorprogrammet Mitt Livs Chans att vara en del i Sveaskogs talangprogram.

- Sveaskog ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att vi ska vara ett föredöme och arbeta aktivt med jämställdhet och för ökad mångfald och inkludering. Mitt Liv är en mångsidig partner för Sveaskog i det fortsatta mångfaldsarbetet, säger vice vd, CFO och tf HR-chef Per Matses.

En brygga in på arbetsmarknaden

Mitt Livs Chans mentorprogram fungerar som en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Varje år går över 400 adepter och mentorer Mitt Livs Chans i Sverige. Adepterna är personer med utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska eller engelska, uppehållstillstånd samt engagemang och drivkraft. Mentorerna kommer från företag och organisationer som samarbetar med eller är partner till Mitt Liv. Mentorerna ansöker själva och blir efter en matchningsprocess tilldelade en adept. 

Några av Sveaskogs medarbetare är redan igång som mentorer

Mentorprogrammet i Stockholm startade i slutet av januari och här berättar några av Sveaskogs medarbetare om hur de ser på sitt deltagande:

-  Det är så lätt att slå sig till ro och bara konstatera att någon borde se till att de personer med utländsk bakgrund som vi tar emot i Sverige kommer in i det svenska samhället. När den här möjligheten dök upp fick jag själv en möjlighet att bidra. Jag ser mycket fram emot att bli mentor och att lära känna en ny person och att få nya perspektiv, säger chefsjurist Viveka Beckeman.

- ​Jag har tidigare varit mentor och har bara positiva erfarenheter av detta. Det känns stimulerande att kunna vara ett stöd för en person som är i början av sitt arbetsliv och där jag kan dela med mig av mina erfarenheter. Samtidigt får jag träffa en ny person som säkert kan lära mig en hel del också, säger Per Matses.

- Min adept är utbildad inom HR i Etiopien. Mentorprogrammet innebär ett ömsesidigt lärande och det ska bli jättespännande att få veta mer om hur t ex arbetsrätten ser ut och fungerar i andra länder, säger Lisa Liljenstrand, HR-partner på Sveaskog.

 

För mer information

Fakta

  • Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.
  • Företaget adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar baserade på lönsamma affärsmässiga metoder.
  • Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
  • Mitt Liv är religiöst- och partipolitiskt oberoende.

    Här kan du läsa mer om Mitt Liv.