Sveaskog: Skogsbranschen behöver fler kvinnor

– Skogsbranschen är som alla andra branscher, den utvecklas bäst när den består av både män och kvinnor. Därför är det en självklarhet för oss att arbeta långsiktigt med ökad jämställdheten i bolaget, säger Marie Stålnacke, HR-chef på Sveaskog.

Arbetet ger resultat. Sedan 2013 har andelen tillsvidareanställda kvinnor inom Sveaskog ökat från 20 till 27 procent och inom marknadsområdena (skogliga befattningar) har andelen kvinnor mer än fördubblats. Den största utmaningen är maskinförarna, där andelen kvinnor fortfarande är mycket låg.

– För att få en jämnare könsfördelning jobbar vi bland annat med ett så kallat inskolningsbidrag, som är ett bidrag från vd till enheter som skolar in personer av underrepresenterat kön på befattningar där vi behöver bredda rekryteringsbasen. Vi tänker också till lite extra när vi formulerar våra rekryteringsannonser för att undvika könsmärkta ord. Det handlar också om att inte ställa onödiga och exkluderande krav på utbildning och erfarenhet, säger Lisa Liljenstrand, HR-partner på Sveaskog.

Förutom att jobba för en jämnare könsfördelning handlar Sveaskogs jämställdhetsarbete om kulturen.

– Det är viktigt att lyfta fram att jämställdhet inte bara handlar om att räkna antal kvinnor och män, utan minst lika viktigt är hur vi bemöter varandra. En inkluderande företagskultur är en förutsättning, säger Lisa Liljenstrand.

För att höja kompetensen och medvetenheten kring jämställdhet har Sveaskog sedan 2015 utbildat både chefer och medarbetare. Sedan 2019 erbjuds även entreprenörer en webbutbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering. Hittills har 389 personer som inte är anställda på Sveaskog deltagit.

– Det är frivilligt att gå utbildningen, men vi uppmuntrar våra entreprenörer att ta chansen att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och män. Genom den här utbildningen tar vi ansvar för jämställdhetsarbetet inte bara inom Sveaskog utan även inom branschen.

En medarbetarundersökning från 2019 visar att arbetet med företagskulturen ger resultat. I undersökningen svarar 75 procent av kvinnorna att de anser att kvinnor och män behandlas lika inom Sveaskog. 2013 var motsvarande siffra 53 procent.

– Vi är stolta över utvecklingen, men kan inte slå oss till ro. Det här handlar inte om engångsinsatser utan om ett kontinuerligt arbete som alltid kommer vara en del av Sveaskog, säger Lisa Liljenstrand.

 

För mer information: