Hur får vi klimat- och miljöintresserade unga att jobba inom skogsbranschen?

Förra veckan samlades yrkes- och studievägledare från Älvsbyn, Piteå, Luleå och Boden i Storforsen för att öka på sina kunskaper om skogliga jobb. Solen stod högt på himlen och kaffet kokades på öppen eld när Sveaskog, SCA och Naturbruksgymnasiet i Kalix tillsammans med Skogen i skolan berättade om vilka möjligheter det finns inom skogssektorn - från utbildning till jobb.

Med forsens brus i bakgrunden och skogen som scenografi bjöds det på praktiska övningar, korta föreläsningar och diskussioner under rubriken: Hur ska vi få dagens unga, som är intresserade av klimat- och miljö, att även bli intresserade av jobb i skogsbranschen? Alla var överens om att studie- och yrkesvägledarna har en viktig roll i att ge högstadieelever bra information om vilka möjligheter som finns.

- Vi behöver sådana här dagar där vi får uppdatera vår kunskap. Särskilt att få höra om både utbildningsmöjligheter samt att även få träffa representanter från branschen. Det var fyra år sedan sist och de kunskaperna jag hade behövde dammas av, säger Inger Svensson, studie- och yrkesvägledare i Norrfjärden.

Britt-Inger Holmgren, studie och yrkesvägledare i Piteå håller med sin kollega.
- Jag är helnöjd. Toppen att vi även fick denna dag utomhus i en brukad skog och mycket bra att vi fick träffa både skola och arbetsgivare. Inspirerande. Det här borde vi göra oftare.

BrittInger Holmgren och Inger SvenssonBritt-Inger Holmgren och Inger Svensson

Sveaskog berättade om bolagets verksamhet från norr till söder, med över 800 medarbetare, som jobbar i 100 olika roller.

- Både vi och de små samhällena behöver återväxten av unga som vill jobba med skogliga jobb. Sverige är en skog och vi brukar den genom hela landet. Vårt skogsbruk ger jobb i inlandskommunerna. Därför var det fint att se det stora intresset hos studie- och yrkesvägledarna i dag. De kändes peppade inför att marknadsföra skogen som framtidsbranschen 2020, säger Ingela Lekfalk, kommunikatör Sveaskog och en av föredragarna under dagen.

Kalix Naturbruksgymnasium berättade, tillsammans med SCA, om både förberedande och eftergymnasiala utbildningar. Det blev applåder och hejarop när Kalix Naturbruksgymnasium utlovade mat och boende till elever, från åk 8 och 9, som gör studiebesök på skolan. Ewa Marie Zetterkvist, verksamhetsledare Skogen i skolan var nöjd med dagen.

- En extra stjärna vill jag ge till Sveaskog och SCA som var här och på ett levande sätt gav en vidare bild av hur skogssektorn är en växande framtidsbransch med en stor bredd av yrken, från praktiskt skogsbruk till innovativ forskning. Nu är det bara att åka hem och planera nästa träff. För det här är viktigt!

Dagen var ett samarbete mellan Skoglig samverkan och Skogen i skolan som har verksamhet runt om i hela Sverige. Varje år ordnas det träffar med studie- och yrkesvägledare på olika orter runt om i hela Sverige.