Sveaskog ser potentialen i digitalisering – och i praktikant

Sveaskog ser potentialen i digitaliseringen av skogsbranschen och företaget har som mål att bredda sin kunskapsbas inom IT. I dagarna börjar därför Malaika Torto, IT-student vid Umeå universitet, sin praktik på Sveaskog. 

Idén med praktikplats – eller internship som är den internationella benämningen – väcktes under en redovisning av master-studenterna på IT-programmet vid Umeå universitet. 

– Vi hade ett samarbete med Umeå universitet där vi på Sveaskog deltog med ett så kallat live case på en kurs i digital strategi. Vi tyckte det var en spännande grupp studenter som gav oss intressanta synpunkter, säger Johan Ekenstedt på Sveaskog.

Masterstudenterna på kursen Digital Strategy, som leds av professor Jonny Holmström – tillika en drivande part i Mistra Digital Forest, hade fått i uppdrag att jobba fram en digital strategi för Sveaskog. De olika framarbetade förslagen redovisades för Sveaskog under ett Zoom-möte i början av sommaren.

Efter presentationerna lade Sveaskog fram möjligheten om ett internship – en tanke som växte fram under själva redovisningarna, enligt Johan Ekenstedt.

Efter en snabb process med ansökan och intervju erbjöds en av studenterna, Malaika Torto, praktikplats under hösten 2020. Tanken är att hon ska hjälpa Sveaskog att utforska olika alternativ för att samla in skogliga data – både genom manuella och digitala verktyg samt fjärranalys.

– Under min internship hoppas jag kunna lära mig mer om hur teknik och digitala verktyg används i skogsindustrin. Jag hoppas också att jag kan utöka mitt nätverk och utveckla de färdigheter som krävs för en karriär inom IT-management, säger Malaika Torto.

”Spännande och bra sätt få in nya synsätt”

För Sveaskog är denna typ av praktik något nytt.

– Vi ser det här som en bra möjlighet att få in nya synsätt och vinklar på vår verksamhet från en ambitiös och lovande student. Vi vill bredda vår rekrytering och få hjälp med några uppgifter kring digitalisering, både vad gäller data- och UX-analys. Samtidigt som vi vill ge en student möjlighet att få erfarenhet och insikt i en av Sveriges basnäringar, förklarar Johan Ekenstedt.

Och just erfarenheten är något som Malaika Torto värdesätter.

– För mig betyder det mycket att få omsätta de mer de teoretiska aspekterna av min utbildning i praktiken. Så när jag väl kommer ut i arbetslivet kommer jag förhoppningsvis snabbare att kunna tillämpa det jag har lärt mig, avslutar hon.