”Det krävs ingen skoglig bakgrund för att kunna göra karriär på Sveaskog”

Som platschef på Vibytorp plantskola har civilingenjören Johanna Leijon stor nytta av sin tekniska bakgrund, ledarerfarenhet och passion för odling.

På Svenska Skogsplantor, som är en del av Sveaskog, finns fem plantskolor som sår och driver upp gran- och tallplantor. Plantskolan i Vibytorp leds sedan tre år tillbaka av Johanna Leijon.

Hur hittade du in i skogsindustrin?
– Efter att ha jobbat i ledande positioner inom produktionen på Atlas Copco under elva år kände jag mig redo för nästa kliv i karriären. Jag har en nära relation till skogen sedan barnsben, så när jag såg platsannonsen tänkte jag att den här tjänsten var som klippt och skuren för mig. I rollen som platschef kan jag både dra nytta av min tekniska bakgrund och ledarerfarenhet samtidigt som jag får utlopp för mitt odlingsintresse.

Vad innebär din roll?
– Det är en bred roll som bland annat inbegriper personal- och systemfrågor, budgetarbete, odlings- och produktionsteknik. Sedan jag började har vi skalat upp produktionen från 15 miljoner till 25 miljoner gran- och tallplantor per år samtidigt som vi har förbättrat kvaliteten. Vi har bland annat investerat i en helautomatiserad packlinje, byggt en damm som gör att vi kan återanvända bevattningsvattnet och bytt ut oljepannorna som värmer upp växthusen mot biobränslepannor. Jag har stort fokus på att utveckla och förbättra verksamheten – allt från att öka driftsäkerheten till att förbättra trivseln hos personalen.

Vad har du på agendan just nu?
– Inför vintern ska 22 miljoner plantor packas och transporteras till ett fryslager. Det är den mest intensiva perioden på hela året då vi jobbar både helger och kvällar. Sedan börjar såddsäsongen i mars och mellan april och september ligger fokus på odling.

Vad tror du om den svenska skogens framtid?
– Vi på Svenska Skogsplantor lägger ju grunden för den, genom att vi tar fram förädlade plantor som är mer snabbväxande och resistenta mot en del sjukdomar. Vi har till exempel tagit fram en Conniflex-behandling som ger plantorna ett starkt skydd mot snytbaggeangrepp. Ett sätt att minska skadorna av granbarkborren är att plantera mer lövträd, så jag tror att vi kommer att se mer blandade skogar framöver.

Vad utmärker Sveaskog som arbetsgivare?
– Det är stort fokus på att få medarbetarna att trivas och utvecklas. Och det är en nyckel till framgång för ju mer engagerade medarbetarna är, desto bättre resultat når vi. Kulturen på Sveaskog är öppen och hjälpsam. Det är aldrig svårt att be om hjälp och jag tycker också att vi är duktiga på att visa uppskattning och ge varandra feedback.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?
– På Sveaskog finns en mängd olika affärsområden och roller. Du kan jobba med allt från distribution och logistik till it, ledarskap och kvalitetsfrågor. Och du behöver inte ha en skoglig bakgrund för att göra karriär. Det är jag ett bevis på.

Fakta

Namn: Johanna Leijon

Titel: Platschef, Vibytorp plantskola.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning på maskinteknik och specialisering inom kvalitetsteknik, Linköpings tekniska högskola, examen 2008.

Bor: Kumla.

Fritidsintressen: Träning, utflykter med barnen, trädgård och hemmaodling.