Sveaskog utbildar entreprenörer i jämställdhet, mångfald och inkludering

Sedan 2016 utbildar Sveaskog sina anställda i likabehandling. Utbildningen har gett goda resultat och Sveaskog gör den inom kort tillgänglig för sina entreprenörer i Skötselskolan.

För att ett företag ska kunna bli mer inkluderande behöver chefer och medarbetare kunskap, medvetenhet och insikt. Med kompetens på området blir det lättare att upptäcka saker som behöver förändras eller förbättras. På Sveaskog utbildades cheferna i ett första steg. Därefter fick de i sin tur utbilda sina medarbetare, med stöd av en webbutbildning. Att låta cheferna själva hålla i utbildningen var ett medvetet val av metod för att skapa engagemang i arbetet. 

- Hade vi anlitat en konsult för att hålla i utbildningen hade vi troligtvis inte nått samma resultat. Det märktes tydligt att vi fick ett ökat engagemang i frågan då både medarbetare och chefer hörde av sig med synpunkter och förbättringsförslag. Ett konkret exempel på detta var när en av våra medarbetare, som själv fick sig en tankeställare när han genomgick utbildningen, hörde av sig med en idé om att vi även borde utbilda våra entreprenörer, säger HR-partner Lisa Liljenstrand. 

Prioriterad fråga

Som en pilot utbildades i december 2016 59 personer hos våra entreprenörer inom skogsvård, avverkning, logistik och vägar av sina kontaktpersoner på Sveaskog.

Sedan 2016 genomgår alla nyanställda utbildningen under ledning av Sveaskogs chefsjurist, som en del i introduktionen. Det skickar en tydlig signal om att detta är en prioriterad fråga på företaget och att ledningen står bakom arbetet. 

Utbildningen varvar teoriavsnitt med diskussions- och reflektionsfrågor inom ämnen som normer, genus, jargong samt hur vi konstruerar könsroller och hur vi bibehåller dessa på olika sätt på arbetsmarknaden och i livet som helhet. 

– Detta är saker som vi ofta gör omedvetet. Genom att sätta fingret på det och reflektera kring hur det påverkar oss och vilka konsekvenser det får, har vi möjlighet att agera annorlunda, säger Lisa Liljenstrand.

Positivt för hela branschen

Inom kort tas nästa steg då Sveaskog gör utbildningen tillgänglig för sina entreprenörer via Skötselskolan. 

– Entreprenörerna har ofta inte samma resurser som vi att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering. Som Sveriges största skogsägare vill vi därför bidra till att utveckla inte bara våra egna medarbetare, utan även våra entreprenörer. Om vi kan stötta dem i arbetet med att bli mer attraktiva som arbetsgivare för både kvinnor och män så är det något som hela branschen vinner på, säger Lisa Liljenstrand. 

– Som arbetsgivare i hela Sverige är vi medvetna om att detta är frågor som både nuvarande anställda och morgondagens anställda tittar på. Det är frågor som både kan göra att man väljer en arbetsgivare, och att man väljer bort en arbetsgivare, säger Henrik Dider, HR-chef på Sveaskog.

– Att ha bra värderingar och en bra kultur kring likabehandling är idag en rekryteringsfråga, imorgon är det en överlevnadsfråga, säger han.

För mer information