Sveaskogs medarbetare stöttar personer med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden

Under 2019 har Sveaskog fortsatt sitt aktiva arbete för jämställdhet, mångfald och inkludering, både inom företaget och i samhället. En av åtgärderna är samarbetet med det sociala företaget Mitt Liv, som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

I mentorprogrammet Mitt Livs Chans agerar Sveaskogs medarbetare mentorer för personer med utländsk bakgrund och hjälper dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Målet är att adepten ska få ett arbete som motsvarar dennes utbildning. Genom mentorskapet har medarbetare på Sveaskog möjlighet att bidra till att det blir verklighet. Tolv medarbetare har under året agerat mentorer. En av dem är Sveaskogs skogsskötselchef Gisela Björse.

När Gisela hörde talas om mentorprogrammet kändes det självklart att tacka ja. Att komma till ett nytt land och försöka komma in på arbetsmarknaden utan att kunna de sociala koderna eller ha de rätta ingångarna är en stor utmaning.

Sveaskogs mentorskap ett värdefullt stöd

För Giselas adept, marinbiologen Jody Raditya Hanindywan Handoko från Indonesien, har stödet spelat en stor roll. Under mötena har Gisela och Jody pratat mycket om kulturella skillnader i arbetslivet och lagt en del tid på att fila på hans cv.

– Mentorprogrammet har gett mig bra erfarenheter. Gisela och jag har jobbat mycket med mitt cv och jag har fått en bra inblick i hur den svenska arbetskulturen fungerar, berättar Jody.

Ömsesidigt utbyte

– Jody är i söka jobb-skedet och vi har pratat om hur en anställningsintervju i Sverige brukar gå till, berättar Gisela Björse. Hon har tidigare varit mentor för olika personer, och strävar efter att gå in i samarbetet med öppna sinnen.

– För mig som mentor innebär engagemanget ett ömsesidigt utbyte. Jag tycker att det är intressant att höra hur yrkeslivet i andra länder fungerar och jag får lära mig mer om andra yrken samtidigt som jag kan göra nytta, säger Gisela Björse.

Mentorskapet en del i Sveaskogs talangprogram

Eftersom det är viktigt att Sveaskogs framtida ledare har mångfaldskompetens och en förståelse för vad det innebär att komma från ett annat land och försöka etablera sig på den svenska arbetsmarknaden ingår mentorprogrammet Mitt Livs Chans som en del i Sveaskogs talangprogram.

- Sveaskog ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Det innebär bland annat att vi ska vara ett föredöme och arbeta aktivt med jämställdhet och för ökad mångfald och inkludering. Mentorskapet är en viktig del i Sveaskogs mångfaldsarbete, säger Marie Stålnacke, HR-chef på Sveaskog.

För mer information:

Bild på Gisela Björse

Gisela Björse