”Drömtjänsten kan finnas var som helst i landet”

Under sina drygt 17 år på Sveaskog har Mattias Forsberg haft ett flertal roller. I dag är han produktionschef och uppmuntrar andra att utforska de utvecklingsmöjligheter som Sveaskog har att erbjuda.

Mattias Forsberg är uppväxt vid ett skogsbryn i Dalarna och följde tidigt med ut på jakt. I åttonde klass bestämde han sig för att bli jägmästare.

Var det självklart att söka jobba på Sveaskog efter dina studier?
– Ja, initialt var jag inhyrd på Sveaskog för att jobba med ett verksamhetssystem inom virkesinköp. Därefter blev jag anställd som verksamhetsutvecklare. Sedan gjorde jag ett tvärt kast och sökte mig till marknadssidan, där jag var ansvarig för försäljningen mot Sveaskogs industrikunder i södra Norrland under tolv år.

Sedan bytte du spår igen!
– Ja, sedan några år tillbaka är jag produktionschef och ansvarig dels för inköp, dels för att utveckla våra arbetssätt och processer. Jag leder ett team med 13 specialister – inköpare, produktionstekniker, virkesvärdestekniker, processutvecklare, förändringsledare och vägingenjörer – som stöttar verksamheten.

Hur ser du på din roll som chef?
– Jag leder i stor utsträckning på distans då flera av medarbetarna i mitt team är bosatta på andra orter. Vissa i teamet är lite yngre och behöver mer coachning medan andra är väldigt rutinerade och självgående. Jag försöker att anpassa mitt ledarskap till situationen och individen.

Hur påverkar den strategiska inriktningen och programmet för hållbart skogsbruk ert arbete?
– Programmet gör ett tydligt avtryck och signalerar att vi tar naturvård och biologisk mångfald på allvar. Som ett led i Sveaskogs positionsförflyttning försöker vi till exempel att minimera körskador i samband med avverkning, en viktig del av ett hållbart skogsbruk. Vi tittar bland annat på hur avtalen ser ut, utbildar entreprenörer och områdesansvariga samt tar fram stödsystem och utbildningsmaterial.

Hur tror du att vi kommer att använda skogen i framtiden?
– Jag tror att vi kommer att bygga ännu mer i trä och skulle kunna inspireras av USA där man även gör byggprodukter av klenare virke. På så sätt skulle vi få ännu större utväxling av skogen. Det pågår även intressanta försök med att ersätta oljan i kolfiber med biomassa. Kolfiber är lätt och starkt och kan användas som ersättning för stål i allt från bilar till vindkraftverk.

När känner du dig stolt över att jobba på Sveaskog?
– När jag ser en vacker träbyggnad, det kan vara allt från ett gammalt timmerhus från 1600-talet till ett modernt trähus byggt med den senaste tekniken. Det byggs mycket i trä i närheten av vårt kontor här i Östersund, så jag kan följa trähustrenden från första parkett.

Vilka utvecklingsmöjligheter erbjuder Sveaskog?
– I och med att Sveaskog har så bred verksamhet finns det en massa möjligheter för den som vill prova något nytt. Vi blir också allt bättre på att peppa våra medarbetare att ta det steget. Sveaskog har linje- och stödfunktioner runt om i landet, vilket betyder att du inte nödvändigtvis måste flytta till Stockholm, Östersund eller Piteå för att få din drömtjänst.

Mattias Forsberg

Fakta

Namn: Mattias Forsberg

Titel: Produktionschef, marknadsområde Syd.

Utbildning: Jägmästare, Sveriges lantbruksuniversitet, examen 2000.

Bor: I Östersund.

Fritidsintressen: Gillar att vara ute i skog och fjäll.