”Jag har nog haft Sveaskogs snabbaste karriär”

För den som har ambition och engagemang finns det stora möjligheter att utvecklas inom Sveaskog. Rickard Sandström har haft tre olika roller under sina första år på bolaget.

Klövvilt som älg, hjort och rådjur har en självklar plats i skogen men de skapar också betesskador på träden. Därför är det viktigt att det finns en balans mellan tillgången på foder och storleken på djurstammarna. Rickard Sandström, jakt- och klövviltschef för marknadsområde Syd, har denna fråga högt på agendan.

På vilket sätt är jakten viktig för Sveaskog?
– Vi har cirka 15 000 personer som jagar på marknadsområde Syds marker. Jakträttsupplåtelserna är inte bara en viktig intäktskälla för Sveaskog, jägarna hjälper oss också att förvalta viltstammarna. Målet är att 70 procent av alla träd ska vara oskadda när de är fem meter höga. I dag är varannan stam skadad på grund av det höga betestrycket. Men avskjutning är inte det enda sättet att motverka skador. Hur vi sköter skogen spelar också roll och där har vi kommit en bra bit på väg genom att välja rätt trädslag och röja ungskogarna på rätt sätt.

Vad fick dig att välja en karriär inom skogen?
– Jag har alltid älskat naturen och bestämde mig därför att studera miljövård. Mitt första jobb efter examen var som ekolog på en kommun och där kom klövviltsfrågorna in som en naturlig del. Därefter jobbade jag som virkesinköpare på ett skogsbolag innan jag sökte mig vidare till Skogsstyrelsen för att jobba med projektet ”Mera tall”, som även Sveaskog deltog i.

Vad lockade dig till Sveaskog?
– Jag fick ett väldigt bra intryck av bolaget och kände att värderingarna gick hand i hand med mina egna. Nu har jag jobbat här i två år och tycker att det är världens trevligaste företag. Kulturen är öppen, välkomnande och ödmjuk. Samtidigt har medarbetarna integritet och står upp för vad de tror på – på ett respektfullt sätt.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?
– Jag har nog haft Sveaskogs snabbaste karriär. Jag började för två år sedan som virkesköpare, kort därefter blev jag ombedd att leda ett av viltförvaltningens projekt och nu ett år senare är jag alltså jakt- och klövviltschef. Om du har ambition och engagemang finns oerhörda möjligheter att utvecklas inom Sveaskog. Vi har kontor runt om i hela landet, så du behöver inte nödvändigtvis bo där din chef och dina kollegor finns utan mycket kan skötas på distans.

Hur ser du på din roll som chef?
– Jag har åtta jakt- och klövviltsansvariga i mitt team och min viktigaste uppgift är att coacha och ge dem förutsättningar för att göra ett bra jobb. För mig är det också viktigt att bidra till en prestigelös och tillåtande atmosfär, där man får visa brister och göra misstag.

Vad tror du att skogen kommer att användas till i framtiden?
– Jag hoppas att vi kommer att få ut mer av skogens kapacitet, så att vi kan ersätta plast med produkter av skogsråvara och att träbyggnationen tar ordentlig fart.

Vad tycker du om Sveaskogs nya strategiska inriktning?
– Den visar att vi tar miljöfrågorna på allvar och lyssnar på andras argument. Vi har fått en del kritik, vilket jag tror beror på att klimat och skogsbruk är komplexa frågor och väldigt få ser helheten. Jag är dock väldigt stolt över att jobba på Sveaskog och pratar gärna på middagar om att Sveaskog är en del av lösningen på klimatutmaningen.

Rickard Sandström 640.jpg

Fakta

Namn: Rickard Sandström.

Titel: Jakt- och klövviltschef, marknadsområde Syd.

Utbildning: Miljövård och fysisk planering, Stockholms universitet, examen 2013. Har även gått kurser i skogsproduktion på Linnéuniversitet och Högskolan Dalarna.

Bor: Utanför Nora.

Fritidsintressen: Skidåkning, jakt och matlagning.