Sveaskog på plats 11 av 1 000 när det gäller jämställdhet visar ny DI-lista

Inte ens vart femte av Sveriges storbolag har en jämställd ledningsgrupp, visar en kartläggning av de 1.000 största företagen i Sverige som Dagens Industri gjort. Men det finns undantag – Sveaskog är ett av de företag som hamnar på DI:s lista över företag med en helt jämställd ledningsgrupp. Detta trots att företaget verkar i en mansdominerad bransch.

Under vintern 2019/2020 har DI kartlagt ledningsgrupperna i Sveriges 1.000 största företag sett till omsättning. Kartläggningen visar att bara 194 bolag har en jämställd ledningsgrupp, om man definierar det som att den består av minst 40 procent kvinnor respektive män. Det finns dock positiva undantag, det som DI kallar sin 50/50 lista. För att platsa på 50/50-listan ska bolagets ledningsgrupp vara helt jämställd. Sveaskog hamnar på plats 11 på listan.

- Sveaskog har arbetat med jämställdhet under många år och det är glädjande att se att vi placerar oss högt på listan, trots att vi verkar i en mansdominerad bransch. Jämställdhet handlar dock om mer än en jämn könsfördelning. För att nå framgång krävs även ett aktivt arbete för en inkluderande kultur, säger Marie Stålnacke, HR-chef på Sveaskog.

 

För mer information