• Välkommen in

    Ekopark Dubblabergen - ett mosaikartat landskap med höga berg och vidsträckta myrområden.

Ekopark Dubblabergen

Ekopark Dubblabergen ligger sydost om Arvidsjaur i Norrbotten och har fått sitt namn av två höga, skogsklädda berg. Från dem har du utsikt över myrar, sjöar och milsvida skogar. Kanske kan du få se en björn korsa en myr långt borta eller kungsörnen som kretsar högt i det blå.

Längs bergens sluttningar växer lövrika granskogar, där några delar har fått stå helt orörda av skogsbruk. I dalarna finns en del äldre tallskog med tydliga spår av brand.

Markerna är rika på vilt och bär, och i de stora sjöarna slår abborre och gädda. Över sjöar och sel ligger en stor stillhet och skogarna har plats för långa strövtåg. Människor har rört sig här i tusentals år och spår av gamla boplatser finns ännu längs älvstränderna.

Skogar med höga naturvärden

Delar av ekoparken ligger på mer än 400 meter över havet. Kärva vinterförhållanden och det höga läget har gjort träden vridna i trolska former med långa skägg av garnlav. Här har många gammelskogsarter sin hemvist, såsom ostticka, gränsticka och gammelgranskål. Om våren dansar tranor på myrarna och sena sommarkvällar kan du höra storspoven sjunga.


Hitta hit

Snabba fakta

  • Invigd: 19 juni 2007 
  • Missa inte: Fångstgroparna och tjärdalarna på Gartebergets sluttningar, stenåldersboplatserna längs Åbyälven, och utsikten från Flyggberget. 
  • Tips på aktiviteter: Jakt, fiske, bärplockning och vandring 
  • Typiska arter: Doftskinn, garnlav och grenlav. 
  • Storlek: 4613 hektar 
  • Läge: cirka fyra mil öster om Arvidsjaur

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Läs mer

Våra ekoparker