Ekopark Dubblabergen

Ekopark Dubblabergen ligger sydost om Arvidsjaur i Norrbotten och har fått sitt namn av två höga, skogsklädda berg. Från dem har du utsikt över myrar, sjöar och milsvida skogar. Kanske kan du få se en björn korsa en myr långt borta eller kungsörnen som kretsar högt i det blå.

Längs bergens sluttningar växer lövrika granskogar, där några delar har fått stå helt orörda av skogsbruk. I dalarna finns en del äldre tallskog med tydliga spår av brand.

Markerna är rika på vilt och bär, och i de stora sjöarna slår abborre och gädda. Över sjöar och sel ligger en stor stillhet och skogarna har plats för långa strövtåg. Människor har rört sig här i tusentals år och spår av gamla boplatser finns ännu längs älvstränderna.

Skogar med höga naturvärden

Delar av ekoparken ligger på mer än 400 meter över havet. Kärva vinterförhållanden och det höga läget har gjort träden vridna i trolska former med långa skägg av garnlav. Här har många gammelskogsarter sin hemvist, såsom ostticka, gränsticka och gammelgranskål. Om våren dansar tranor på myrarna och sena sommarkvällar kan du höra storspoven sjunga.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.