Se och göra i Ekopark Dubblabergen

Jakt, fiske, bärplockning och vandring är några av de aktiviteter som Ekopark Dubblabergen bjuder på. Bitvis kan du gå långt utan att se några stubbar efter skogsbruk. Där har skogen kommit upp naturligt efter brand och har sedan fått stå orörd.

Djurlivet är rikt i ekoparkens skogar och den som vill jaga småvilt kan lösa jaktkort hos Arvidsjaur revirjaktsförening. I sjöarna finns gädda och abborre, som du får fiska med Sveaskogs fiskekort. Men de allra största rikedomarna finns kanske i bärskogen och på hjortronmyrarna.

Sevärdheter

 1. Flyggberget och Storberget
  Dessa två berg omsluter landskapet Dubblabergen och deras skogsklädda toppar är välkända landmärken. Flyggberget går ganska lätt att ta sig upp på och från toppen är utsikten milsvid. 

 2. Natur- och kulturstig
  I den sydvästra delen av ekoparken finns en flack tallhed som är vacker och lättillgänglig. Härifrån går en markerad stig förbi fångstgropsystem, blomsterprydda ängar, tjärdalar och stenrösen. 

 3. Dubblabergens naturreservat
  Här finns ett sammanhängande naturskogsområde på över 1000 hektar som är i stort sett opåverkat av skogsbruk. Förmodligen har det blivit kvar på grund av den starkt kuperade terrängen på de två bergen.
   
 4. Sördubbla och Norrdubbla
  Reservaten domineras av brandpräglade granskogar med stort inslag av sälg, asp och björk. 

 5. Gamla boplatser
  Kring Åbyälven finns flera fynd av äldre tiders härdar och boplatser. Det finns även spår av medeltida ristningar vid älven. 

 6. Fiskesjöar
  Stora och lilla Arbost samt Flottuträsket är Ekopark Dubblabergens fiskevatten och ingår i Sveaskogs fiskekort Fiskenord. Intill vägen vid Lilla Arbost strand finns även en stenbänk som sattes upp som minne av ekoparkens invigning. Där kan du slå dig ner och njuta av den fina utsikten över sjön och myrtallarna på andra sidan.

Vandring eller skidåkning

 • För dig som vill vandra eller åka långfärdsskidor rekommenderas natur- och kulturstigen som börjar i Gartebergets pelarsalar av tall och går förbi fångstgropsystem, blomsterängar, tjärdalar och stenrösen.
 • Om du vill gå genom riktig gammelskog är Dubblabergens naturreservat en bra plats att börja.