Se och göra

I Ekopark Karhuvaara kan du färdas långt genom väglöst land. Njut av tystnaden eller lyssna till fågelkörerna. Du kan också pröva fiskelyckan i någon av de många sjöarna. 

Sevärdheter

  1. Stenbänken på berget Rova Heikkamavaara i ekoparkens nordöstra del är ett minne från ekoparksinvigningen. Här kan du blicka ut över en mycket vacker och vidsträckt vy över ekoparkens karaktäristiska landskap: en stor myr, bergen Karhuvaara och Mettä, och gamla skogar. På försommaren kan du njuta av och lyssna till det enormt rika fågelliv som ljuder från våtmarkerna nedanför. Det är en fantastisk upplevelse.


  2. Heikkamavuoma. Denna stora myr är en av många där det bedrevs myrslåtter förr. Med lie slog man till exempel fräken, vass och vattenklöver som torkades och togs tillvara som vinterfoder till djuren. Några av myrarna intill ekoparken slås än idag men mest för naturvårdsändamål och gamla lador står där som fina kulturminnen. På Heikkamavuoma finns flera välbevarade lador där det torkade höet förvarades.

  3. Mettä. Skogen på och runt berget Mettä i ekoparkens nordligaste del ligger relativt lättåtkomlig. Här kan du se granar som är närmare 300 år och gamla grova tallar, så kallade tallöverståndare, som har överlevt skogens bränder. På tallstammarna syns brandljud, som är spår från elden, men även barktäkter i form av barklösa områden. Barktäkterna berättar om svunna tider då innerbarken skars bort och användes bland annat i brödbaket.

  4. Karhuvaara. Skogarna vid berget Karhuvaara är ett trevligt besöksmål. Låt dig uppleva den magiska gamla naturskogen och allt som hör den till.

  5. Vid Latnivaara finns gammal granskog som närmare bergstoppen övergår i fjällbjörkskog. Skogen är i hög grad orörd och här finns många naturvärdesträd, död ved och rikligt med skyddsvärda arter.

Vandra

I Ekopark Karhuvaara kan du vandra eller skida långt, genom tusentals hektar väglöst land. Upplev vildmarkskänslan under alla årstider. I Karhuvaara kan tiden också stå helt stilla om du vill. Njut av utsikten från en av ekoparkens många bergstoppar. Har du tur kanske du ser björn eller järv.

Fågelskåda

För den fågelintresserade bjuder ekoparken på en fullfjädrad upplevelse. Våtmarkerna ger livsrum för många arter. Om vårarna blir vadarkören högljudd. I ekoparkens gamla skogar trivs lavskrika, spillkråka, kungsörn och lappuggla.

Fiska

Ekoparken är rik på sjöar och vattendrag och är populär bland sportfiskare som finner sina oaser här. Numera kan havsöringen leka i bäcken Hartijoki innan den simmar nedströms ut i Ängesån och Kalixälven. Hartijoki är däremot undantagen fiske eftersom den har en väldigt unikt bestånd av storväxt havsöring som leker i bäcken, men det finns andra vatten med bland annat harr och öring som är öppna för fiske. Här finns mer information om fiske.