Ekopark Karhuvaara - väglös vildmark

Ekopark Karhuvaara i Norrbotten är Sveaskogs näst största ekopark. Det är ett nästintill väglöst område där du kan låta dig omfamnas av den fjällnära vildmarken.

På få platser finns så mycket gammal barrskog och rikligt med höga naturvärden som i Ekopark Karhuvaara. Skogsklädda berg, med Karhuvaara eller Björnberget i ekoparkens mitt, kuperar landskapet. Vidsträckta myrar myllrar av liv och bjuder på fågelprakt och bär. Sjöar och bäckar glittrar.

Fjällnära vildmark

Den vidsträckta urskogslika granskogen präglar denna fjällnära vildmark. Genom tiderna har den stått nästan orörd och fri från skogsbruk, vägar och fast bebyggelse. Flera bergshöjder och lågfjäll bidrar till det vackert kuperade skogslandskapet. I dalarna brer myrarna ut sig.

Många vattendrag

Spegelblanka sjöar och porlande vatten bidrar till vildmarkens liv och tjusning. Mellan bergen Mettä och Rova Heikkamavaara ringlar Valtiojoki, ett biflöde från Kalixälven, och rinner vidare ner på de stora myrarna Saittavuoma och Raattisenvuoma. Här finns också möjligheter till fint fiske.

Hemvist för många växter och djur

En rad olika växter och djur trivs i Karhuvaaras gamla skogar. Här har de tillgång till stora och sammanhängande barrskogar och lövrika barrskogar. Den sällsynta garnlaven hänger som skägg i granarnas grenverk. Många små insektsarter som huserar i ekoparken har gynnats av bränderna. Karhuvaara är även hemvist för björn, älg och järv.


 

Hitta hit

OBS! Vi kan inte garantera att informationen i kartan är 100% korrekt och att alla utpekade punkter stämmer exakt med verkligheten.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.