Ekopark Naakajärvi - den nordligaste ekoparken

Ekopark Naakajärvi i Pajala kommun i Norrbotten bjuder på brandpåverkade tallnaturskogar, djupa raviner med dramatiska bergsluttningar och bördiga, orörda granskogar.  Vidsträckta myrmarker, porlande skogsbäckar och fiskrika sjöar präglar också området. 

Från ekoparkens högsta berg Lumivaara har du utsikt över ett böljande skogslandskap. Här kan du utforska djungellika raviner och omfamna träd som man måste vara flera för att nå runt. I de grövsta gammeltallarna har kungsörnen bo och i de glittrande vattendragen leker uttern.

Den brandpräglade tallurskogen Manalainen med sina nästan 500-åriga tallar är klassat som ett av Europas mest skyddsvärda områden, och ingår i EU:s nätverk Natura 2000.

Ekopark Naakajärvi erbjuder goda fiskemöjligheter, fina bärmarker och ett rikt djurliv. En gammal smugglarstig och ett sameviste med anor från 1700-talet visar att människan under lång tid nyttjat trakten.


Hitta hit

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.