Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

  • Välkommen in

    Ekopark Öjesjöbrännan - branddynamikens ekopark

Ekopark Öjesjöbrännan

Ekopark Öjesjöbrännan är branddynamikens ekopark, som efter den stora skogsbranden 2014 sjuder av nytt liv, där man kan se och njuta av skogens egen återhämtningskraft. I det gamla brukslandskapet med våtmarker och tallskogar spirar nu en begynnande lövskog där man kan höra hackspettarnas knackande i träden.

I Västmanlands Bergslagsskogar härjade den största skogsbranden i Sverige i modern tid under sommaren 2014. Nästan 14 000 hektar skog skadades. Ekopark Öjesjöbrännan är en del av det brandområde som avsatts för naturvård efter den storskaliga branden. Ekoparken består av cirka 1 500 hektar skyddad mark. Tillsammans med de nybildade naturreservaten i området har omkring 8 000 hektar skyddats. Här kan man följa skogens naturliga återhämtning efter branden och förundras över den kraft som drabbat landskapet. 

Myllrande liv i död ved

Död ved har ett myller av liv; svampar, insekter och lavar som livnär sig på den förmultnande veden. Dessa skapar förutsättningar och föda för andra arter och speglar en naturlig process i våra skogar. I Ekopark Öjesjöbrännan finns det cirka 75 000 kubikmeter död ved. Ett successivt avdöende kommer dessutom att tillföra mer död ved de närmsta decennierna. Här i parken sjuder de döda trädstammarna av liv och skapar förutsättningar för många hotade och rödlistade arter. 

Sveriges största sammanhängande lövskog

Naturvärdena i ekoparken är idag främst kopplade till brandens påverkan. Brandberoende och brandgynnade arter har här fått en livsmiljö att utvecklas i. Sveaskogs förhoppning är att ekoparken ska leverera höga naturvärden även långt in i framtiden. En lövskog etablerar sig i landskapet och i ekoparken kan vi följa utvecklingen. Sannolikt skapas här Sveriges största sammanhängande lövskog.

Ekopark Öjesjöbrännan – fem år efter den stora skogsbranden

Följ med och vad som har hänt i området fem år efter branden.  


Hitta hit

 

Snabba fakta

  • Invigd: 21 september 2016
  • Missa inte: Ekoparksleden, stenbänken och skördaren
  • Tips på aktiviteter: Vandring, bärplockning
  • Intressanta arter: Sotsvart praktbagge, tretåig hackspett och svedjenäva
  • Storlek:  Cirka 1500 hektar
  • Läge: Västmanland

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Ladda ner broschyrER

Läs mer

Våra ekoparker