Fiskevård

Sveaskog arbetar för en hållbar utveckling av fisket och för att värna livsmiljön så att den biologiska mångfalden bevaras. 

Allt fiske ska bedrivas på ett biologiskt och etiskt sätt så att förutsättningar ges för utveckling av naturligt reproducerande fiskbestånd.

En del av intäkterna från våra kommersiella produkter används till fiskevårdande åtgärder som förbättring av lekbottnar, undanröjning av vandringshinder, införande av lämpliga fiskeregler och tillsyn. De syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart fiske.

Vi sätter i vissa fall ut fisk och samverkar med andra intressenter i ett antal lokala fiskevårdande projekt.

Vid Mörrums Kronolaxfiske bedrivs fiskevård och forskning i framkant för att bevara och utveckla Mörrumsåns lax- och öringbestånd. Som ett av fyra indexvattendrag, det vill säga exempel där stickprov görs för lax i Östersjön, utförs här kontinuerliga mätningar av upp- och nedvandrande lax och havsöring vid sidan av bland annat biotopvård, tillsyn och olika forskningsprojekt.