Fiskevatten och upplåtelser

Sveaskog har många attraktiva fiskevatten på sina marker runt om i landet. Vi vill att fler ska få chansen att komma ut i naturen och uppleva glädjen med fiske och vistas vid ett vatten. 

Fiskerättsupplåtelser (fiskearrenden)

Vi upplåter fiskerätter till privatpersoner, fiskeklubbar/-föreningar och företagare inom naturturism som vill arrendera/ hyra, antingen för eget bruk eller för att förverkliga en affärsidé. Fiskerätten kan omfatta allt fiske; vanligast är att den är uppdelad i handredskapsfiske, nätfiske och kräftfiske. Titta bland våra lediga fiskevatten eller kontakta någon av våra kontaktpersoner.

Fiskekort

Sveaskog erbjuder ett flertal fiskekort som kan köpas här på hemsidan

Mörrums Kronolaxfiske

Vi driver fiskeanläggningen Mörrums Kronolaxfiske där du kan fiska efter några av världens mest storväxta lax- och havsöringsstammar. 

Boka och köp fiske