Naturturism

Naturturism

Naturen är en viktig resurs för svensk turism och av stor betydelse för bilden av Sverige. Internationellt sett är naturturism den gren inom turismindustrin som växer snabbast.

Våra skogar, sjöar och älvar ger stora möjligheter för upplevelser och rekreation och skapar goda förutsättningar för att utveckla naturturismen i Sverige. Naturen är en viktig resurs för svensk turism och av stor betydelse för bilden av vårt land.

Genom vårt egna stora innehav av mark och vatten i Sverige, samt samverkan med andra statliga markförvaltare, bidrar Sveaskog till att främja den här utvecklingen. Det sker främst genom upplåtelser av mark och vatten till turismföretagare.

Företagande

Som Sveriges största markägare arbetar Sveaskog för att ställa mark och vatten till förfogande för privata entreprenörer inom turism.

Upplåtelser sker på marknadsmässiga villkor och regleras genom avtal med Sveaskog. Grunden för varje affärssamarbete är långsiktighet samt ett hållbart och affärsmässigt företagande. 


Vill du veta mer om naturturism, kontakta någon av våra regionala kontaktpersoner:

NorrA Sverige

Bild på Jens Stenberg

Jens Stenberg

Jakt- och klövviltschef, norra Sverige

Bild på Marcus Jatko

Marcus Jatko

Jakt- och klövviltsansvarig, norra Norrbotten

Bild på Anna-Maria Stridfelt

Anna-Maria Stridfelt

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Norrbotten

Bild på Martin Lusth

Martin Lusth

Jakt- och klövviltsansvarig, Västerbotten

Bild på Robert Mannelqvist

Robert Mannelqvist

Jakt- och klövviltsansvarig, Västerbotten

Syd- och Mellansverige

Bild på Rickard Sandström

Rickard Sandström

Jakt- och klövviltschef, Syd- och Mellansverige

Bild på Anders Johansson

Anders Johansson

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Norrland

Bild på Mikael Wallén

Mikael Wallén

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Norrland

Bild på Börje Eriksson

Börje Eriksson

Jakt- och klövviltsansvarig, norra Bergslagen

Bild på Erik Björnlund

Erik Björnlund

Jakt- och klövviltsansvarig, södra Bergslagen

Bild på Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig, Götaland

Bild på Eric Carlson

Eric Carlson

Jakt- och klövviltsansvarig, Götaland

Senast uppdaterad: 2013-10-02