Naturturism

Naturturism

Naturen är en viktig resurs för svensk turism och av stor betydelse för bilden av Sverige. Internationellt sett är naturturism den gren inom turismindustrin som växer snabbast.

Våra skogar, sjöar och älvar ger stora möjligheter för upplevelser och rekreation och skapar goda förutsättningar för att utveckla naturturismen i Sverige. Naturen är en viktig resurs för svensk turism och av stor betydelse för bilden av vårt land.

Genom vårt egna stora innehav av mark och vatten i Sverige, samt samverkan med andra statliga markförvaltare, bidrar Sveaskog till att främja den här utvecklingen. Det sker främst genom upplåtelser av mark och vatten till turismföretagare.

Företagande

Som Sveriges största markägare arbetar Sveaskog för att ställa mark och vatten till förfogande för privata entreprenörer inom turism.

Upplåtelser sker på marknadsmässiga villkor och regleras genom avtal med Sveaskog. Grunden för varje affärssamarbete är långsiktighet samt ett hållbart och affärsmässigt företagande. 


Vill du veta mer om naturturism, kontakta någon av våra regionala kontaktpersoner:

NorrA Sverige

Marcus Jatko

Marcus Jatko

Jakt- och klövviltsansvarig

Norra Norrbotten

Tel: 0923-787 03 0923-787 03

Skicka e-post till Marcus

Syd- och Mellansverige

Anders Johansson

Anders Johansson

Jakt- och klövviltsansvarig

Södra Norrland

Tel: 010-544 95 95 010-544 95 95

Skicka e-post till Anders

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Jakt- och klövviltsansvarig

Norra Bergslagen

Tel: 010-544 95 56 010-544 95 56

Skicka e-post till Börje

Erik Björnlund

Erik Björnlund

Jakt- och klövviltsansvarig

Södra Bergslagen

Tel: 010-544 95 42 010-544 95 42

Skicka e-post till ErikAnders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig

Götaland

Tel: 036-34 19 93 036-34 19 93

Skicka e-post till Anders