Naturturism

Naturen är en viktig resurs för svensk turism och av stor betydelse för bilden av Sverige. 

Landet bjuder på en variationsrik natur med allt från storslagen fjällmiljö, myllrande våtmarker, vattendrag och sjöar, kust och hav till skogar och odlingslandskap. Därtill finns ett rikt växt- och djurliv. Allt är tillgängligt för allmänheten, tack vare den unika allemansrätten, och olika former av rekreation och aktiviteter i naturen är populära fritidssysselsättningar.

Sveaskog bidrar genom att utveckla skogen som en plats för fiske, jakt, turism och andra naturupplevelser. Genom vårt egna stora innehav av mark och vatten i Sverige, samt samverkan med andra statliga markförvaltare, bidrar Sveaskog till att främja naturturism och rekreation genom upplåtelser av mark och vatten till turismföretagare.


Vill du veta mer om naturturism, kontakta någon av våra regionala kontaktpersoner:

NorrA Sverige

Bild på Marcus Jatko

Marcus Jatko

Bild på Anna-Maria Stridfelt

Anna-Maria Stridfelt

Bild på Martin Lusth

Martin Lusth

Bild på Robert Mannelqvist

Robert Mannelqvist

Bild på Matts Olofsson

Matts Olofsson

Syd- och Mellansverige

Bild på Anders Johansson

Anders Johansson

Bild på Mikael Wallén

Mikael Wallén

Bild på Börje Eriksson

Börje Eriksson

Bild på Erik Björnlund

Erik Björnlund

Bild på Markus Grenestam

Markus Grenestam

Bild på Anders Karlsson

Anders Karlsson

Bild på Eric Carlson

Eric Carlson

Bild på Fredrik Näsman

Fredrik Näsman