Jakt

Jakt är spännande och bjuder på storslagna naturupplevelser – men är också en källa till god mat från naturens eget skafferi.

Människan har i alla tider jagat. Än idag är det jaktbara viltet en viktig resurs och jakten ett stort intresse för många. Att jaga är ett uthålligt sätt att hålla viltstammarna i balans med den övriga naturen genom att vi skördar och tar tillvara det överskott som naturen ger. 

Förutom att jakt är spännande och bjuder på stora naturupplevelser, är det även en källa till rekreation, kamratskap, glädje och naturligt god mat.