Jakt

Människan har i alla tider jagat. Än idag är det jaktbara viltet en viktig resurs och jakten ett stort intresse för många. 

Att jaga är ett uthålligt sätt att hålla viltstammarna i balans med den övriga naturen genom att vi skördar och tar tillvara på det överskott som naturen ger. 

Förutom att jakt är spännande och bjuder på stora naturupplevelser så är det även en källa till rekreation, kamratskap, glädje och god naturlig mat från naturens eget skafferi.