Sveaskogs uppdrag

Sveaskogs uppdrag

Sveaskog ägs av svenska staten och har som uppdrag att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning. 

Företaget ska vara en oberoende aktör med kärnverksamhet inom skogsbruk, utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara. Närliggande verksamhet kan bedrivas om det bidrar till att öka bolagets avkastning. Försäljning av mark på marknadsmässiga villkor ska möjliggöra omarronderingar och tillköp för enskilt skogsbruk, särskilt i glesbygd. Försäljning av mark ska ske till dess att tio procent av den areal bolaget hade 2002, vid bolagets bildande, är avyttrad. 

Senast uppdaterad: 2022-04-05