Bolagsstämma

Bolagsstämma

Sveaskogs årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman får hållas i Östersund, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Sveaskogs årsstämma är öppen för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara och ställa frågor. 

Årsstämma 2022

Sveaskogs årsstämma äger rum onsdagen den 27 april kl 13.00.
Stämman kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams. 

Anmälan är nu stängd.

Senast uppdaterad: 2022-04-20