Bolagsstämma

Sveaskogs årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman får hållas i Östersund, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Sveaskogs årsstämma är öppen för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara och ställa frågor.

Årsstämma 2024

Sveaskogs årsstämma äger rum onsdagen den 24 april 2024 i Stockholm.

Plats: Sveaskogs huvudkontor, Wallingatan 2, Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams.

Anmälan är nu stängd.