Whistleblower

Alla medarbetare i Sveaskog har ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden. 

För att säkerställa att koden efterlevs finns en whistleblowerfunktion, där överträdelser kan anmälas. Koden gäller i tillämpliga delar även kunder, leverantörer och entreprenörer.

Vi uppmuntrar den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden hos oss att anmäla detta via vår externa visselblåsartjänst. Som visselblåsare kan du alltid vara anonym.

Läs mer

Whistleblower (extern tjänst)