Bolagsstämma

Bolagsstämma

Sveaskogs årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman får hållas i Östersund, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Sveaskogs årsstämma är öppen för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara och ställa frågor. 

2018 års årsstämma

Sveaskogs årsstämma äger rum måndag 23 april 2018 kl 13.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Årsstämman är öppen för allmänheten. Riksdagsledamöter har särskild rätt att närvara och ställa frågor. Riksdagsledamöter och allmänhet som vill närvara under årsstämman kan meddela detta genom:

Anmälan bör vara Sveaskog tillhanda senast en vecka före årsstämman.