Affären med Gysinge Skog: Nu är vi igång!

I oktober fick Sveaskog i uppdrag att hantera skogsvård, avverkning och virke åt Gysinge Skog. En affär där virkesförsäljningen beräknas motsvara minst 200 MSEK fördelat över fem år. Nu har de första träden inom ramen för samarbetet fällts. Vi mötte Gysinge i skogen i realtid.

- Det är kul att vi är igång! Vår IT-stab har tillsammans med Gysinge Skog arbetat för att få över objekten från Gysinge i vårt system, och det är även mycket som ska stämma kring maskinflyttar och dylikt, men allt har gått planenligt. Vi har haft lite otur med den blöta väderleken, men det verkar gå att köra på de objekt vi fått, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Gysinge Skog hade dagen till ära mannat upp med Vegard Haanaes, vd, Rikard Dermer, fältchef, planerare samt en bankkontakt. Från Sveaskogs sida medverkade förutom Roger Johansson även Jenny Nordin, avverkningsledare, Mikael Rhönnstad, planeringsledare, Björn Lexén, vägmästare, och vår avverkningsentreprenör Tobias Nilzon, ägare av Kånsab, tillsammans med en av sina skördarförare.

- Vi träffades bokstavligt talat dagen D då det första trädet föll. Maskinen hade flyttat dit och startat på morgonen så det vara bara lite grann som hunnit skördas när vi kom, berättar Roger Johansson.

Fältbesöket, som skedde i Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen, inleddes med lunch vid en brasa som värmde gott under den småruggiga vårvinterdagen. Därefter var det dags för action.

- Skördarföraren demo-fällde några träd och Vegard Haanaes berömde vår entreprenör som mycket proffsig och intresserad. Det var roligt att höra. Kånsab är ett företag som kör mycket för oss.

- Det var även värdefullt att de hade med sig sin planerare. Tack vare det kunde entreprenören och han få kontakt inför framtida dialog och lösa en del frågetecken, exempelvis hur han markerat vissa saker på kartan och vad maskinförarna ska göra i praktiken för att det ska bli som kunden önskar, säger Roger Johansson.

Samsyn kring svåra objekt

Därefter var det dags att åka vidare till ett annat objekt i närheten, som står på tur att avverkas. Det bedöms som relativt utmanande drivningstekniskt; brant och med en slänt som lutar mot en väg, vilket gör det svårt att köra maskin och finna en bra plats att lägga upp virket på.

- Därmed var det lämpligt att titta på det tillsammans och finna lösningar för hur vi ska hantera det prismässigt och på andra sätt. Det var verkligen jättebra att kunna gå runt och kalibrera vår syn på vad ett svårt objekt är och ta dessa diskussioner direkt på plats.

- Det är alltid värdefullt att träffa kunden i fält. Hur det än är så tänker och menar man sällan exakt samma sak. Det visar sig ofta när man studerar ett case på plats istället för i ett konferensrum. Jag är övertygad om att vi kommer att få till det här riktigt bra. Vi har olika bakgrund och erfarenheter och därmed lite olika arbetssätt kring detaljer, men det fixar vi! Det viktigaste är att vi har samma grundsyn på vad vi vill åstadkomma och likartade ambitioner rörande hållbarhet, naturvård och produktion.

Roger Johansson tycker att hela dialogen med Gysinge Skog har genomsyrats av just denna samsyn.

- Vi har haft en väldigt bra process såhär långt. Båda parter har en proffsig inställning och vill arbeta med ständiga förbättringar, och det märktes tydligt även ute i skogen då vi öppet berättade hur vi tänker och agerar utifrån det vi är vana vid men samtidigt var öppna för nya infallsvinklar.

Nu är tanken att vi ska snurra på med kontinuerliga avverkningsaktiviteter och virkesflöde från kundens marker. Gysinge Skog fokuserade från början på att få in så många färdigplanerade föryngringsobjekt som möjligt. Nu har de även börjat planera gallring, och då är det positivt att det inte är så mycket snö. Det går utmärkt att planera på all barmark. Roger Johansson ser fram emot fortsatt gott samarbete:

- Avtalet som skrivits gäller för de närmaste fem åren och vi har börjat på en del av Gysinge Skogs skogsblock, men tanken är att vi under förutsättning att vi är nöjda med samarbetet ska bygga på med ytterligare delar. Och då kommer avtalet att löpa på längre tid. Så det finns en långsiktighet i detta.

 

För mer information

Fakta

  • Gysinge Skog, som bildades 2019 vid delningen av Bergvik Skog, förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark, huvudsakligen i Mellansverige.
  • Avtalet med Sveaskog omfattar inledningsvis cirka hälften av Gysinge Skogs markinnehav. Skogsmarken ligger geografiskt lämpligt i förhållande till Sveaskogs innehav och befintliga kundstruktur, och passar därmed väl in i vårt virkesflöde och våra hållbara transporter.

Läs mer