Jakten på den moderna förpackningen

Miljö är ledordet när morgondagens förpackning ska utvecklas. Hur utvecklar man en förpackning som inte bidrar till stora avfallsberg i våra marker och hav? På Smurfit Kappa har man tagit sig an utmaningen.

Pia Wågberg, affärsutvecklare på forskningsinstitutet RISE, har aldrig varit med om maken till det som hände i höstas under norra Europas största förpackningsmässa Scanpack

– Det var företag efter företag som kom fram och ville ha hjälp med att förstå hur de konkret kunde göra sina förpackningar mer hållbara. De vill inte få sina varumärken förknippade med de flytande plastbergen i havet, och då måste de se över sin förpackningsarsenal.

Stort intresse för hållbara alternativ

Hon har i många år jobbat med att hjälpa företag att skapa affärsmöjligheter med hjälp av förpackningar, men aldrig hade hon sett ett sådant intresse för hållbara initiativ.

Hos RISE är det framförallt två saker man tittar på när det gäller hållbarheten.
– Det första är att hjälpa företag att se över hela transportkedjan, säger Pia Wågberg. Att inte bara ersätta en sorts förpackning med en annan utan att ta ett helikopterperspektiv och se vad som faktiskt krävs för att transportera produkten från A till B. Det kanske inte är en ny förpackning som behövs utan en ny process i transportkedjan?

Ny design - utan plast

Den andra frågan som adresseras på bred front nu är materialet, och då framförallt hur man kan ersätta plast med andra material.

– Plast i sig är fantastiskt eftersom det är tåligt, transparent och klarar att stå emot väta, säger Lars Henriksson, chef för produktutveckling papper på förpackningstillverkaren Smurfit Kappa. Samtidigt görs mycket plast av fossila råvaror, och all plast, även bioplast, är svår att bryta ner.

Så vad är då lösningen? Ett steg är att designa förpackningar på ett sätt som gör plasten överflödig.

– Plast används ofta som ett litet fönster in i lådan så att du kan se varan som är inuti, säger Pia Wågberg.

– Men vi såg på Scanpack hur ett företag hade ersatt plasten genom att ändra designen så att du kunde se varan trots att förpackningen var gjord enbart av fiber.

Cellulosafiber kan ersätta plast

En annan väg är att utveckla andra förpackningsmaterial än plast så att de klarar tuffare utmaningar. Ett av de material som många sätter sin tilltro till är fiber från cellulosa.

– Har man ett uthålligt skogsbruk med återplantering ingår vårt material i ett äkta cirkulärt tänkande, påpekar Lars Henriksson.

– Det kommer från förnybar råvara, det har en hög återvinningsgrad och kan användas igen. Och skulle det hamna i naturen så bryts det ner. Jag sover gott om natten eftersom jag representerar ett så trevligt material.

Redan idag tål fiberbaserade material fukt, det visade Smurfit Kappa i mars 2015 när de byggde en iglo av wellpapp i snön. Men även om det är mycket kvar att göra innan fiberförpackningar kan tävla med plastens egenskaper är Lars Henriksson optimistisk.

– Vi jobbar redan i dag med att göra starkare kartong av mindre mängd råvara, men det jag verkligen vill är att ta fram ett helt fukttåligt och transparent papper. Det är en utmaning och jag har inte alla lösningar än, men vi jobbar på det. 

Smart design

Det är inte bara materialets egenskaper som avgör hur miljövänlig förpackningen är utan även designen påverkar. Lube Belokozovski, innovation manager på Smurfit Kappa, förklarar:

"Förpackningar behövs, men det ska vara rätt förpackning till rätt ändamål. En verkligt smart förpackning är en som är optimerad för hela värdekedjan, som är tillverkad av hållbara material och som minskar såväl koldioxidutsläpp som transportbehov. Bra design kan också minska mängden råmaterial som behövs, samtidigt som man inte får göra för svaga kartonger som rasar och bidrar till svinn och förstörda produkter, för då uppstår negativ miljöpåverkan där i stället.

Man får heller inte glömma att för att få en mer hållbar användning av förpackningar är det lika viktigt att påverka beteenden, både hos företag och framförallt hos konsumenter. Hur och vad vi konsumerar och var vi sen gör av förpackningarna har en jättestor påverkan på miljön."