Sveaskog och Martinsons samarbetar för en korslimmad framtid

Det pratas om ett paradigmskifte där träbyggandet på allvar konkurrerar med alternativa material vid konstruktion av större fastigheter. Produkten korslimmat trä är en central pusselbit i utvecklingen av det nya hållbara byggandet, enligt träförädlingskoncernen Martinsons i Bygdsiljum.

I Västerbottens inland med råvaran som närmsta granne startade familjen Martinson sin verksamhet 1929. Det som inledningsvis bestod av ett litet ambulerande sågverk har ägnat de senaste 90 åren åt att bli en internationellt etablerad träförädlingskoncern. Idag omsätter verksamheten närmare två miljarder kronor och sysselsätter 475 medarbetare, vilket motsvarar cirka 150% av befolkningen i Martinsons hemvist Bygdsiljum i Skellefteå kommun.

Ett av bolagen inom koncernen är Martinsons Byggsystem AB vars uppgift är att omsätta de egna produkterna av limträ och korslimmat trä i olika byggprojekt.

- Vi är den sista länken i koncernens ganska långa kedja från inköp av skog till färdig byggnad och jobbar nära beställaren med projektanpassade lösningar istället för ett standardiserat utbud, säger Jesper Åkerlund, VD för Martinsons Byggsystem AB.

Limträpionjär

Innovationsrik träförädling har varit en central del av verksamheten ända sedan slutet av 60-talet. Martionsons var till exempel först i landet med att producera en byggnadskonstruktion i limträ 1967. För ungefär 15 år sedan lyckades de återigen ta rollen som nationell pionjär när de levererade byggelement i korslimmat trä, till bostadsområdet Inre hamnen i Sundsvall.

Korslimmat trä, massivt trä eller “KL-trä” som det också kallas är en byggprodukt, bestående av hyvlat trä i brädform som sammanfogas i flera olika skikt genom att man limmar och pressar i ihop komponenterna. I och med att träfibrerna i respektive skikt korsas, skapas ett väldigt formstabilt material med hög tålighet sett till vikten.

Efter det lyckade projektet i Sundsvall har stora mängder av bland annat korslimmade träprodukter lämnat fabriken i Bygdsiljum.

- Den årliga produktionen av KL-trä uppgår idag till cirka 26 000 kubikmeter och fram till 2019 var vi ensamma som tillverkare i hela Skandinavien, berättar Jesper Åkerlund

Även om det i närtid tillkommit volymproducenter av just KL-trä menar han att Martinsons fortfarande är störst när det kommer till att omsätta materialet i reella byggprojekt. Vidare beskriver han en korslimmad revolution och ser ingen annan utveckling än ökad efterfrågan.

- Den stora grejen med KL-trä, varför vi pratar om en revolution är att vi nu har ett komplett byggsystem tillsammans med andra träprodukter som går snabbt att montera, klarar hög höjd och på allvar kan jämföras med prefabricerad betong.

- Efterfrågan på träbyggande växer hela tiden, vi kommer utan tvekan att behöva öka vår produktion i Bygdsiljum, vilket vi har goda förutsättningar att göra.

Hållbart och lokalt

Bakgrunden till den ökade efterfrågan på trä som byggmaterial, är det stora fokus på hållbarhet som vuxit menar Jesper Åkerlund. Närheten till råvaran i den egna verksamheten ser han som ett extra ess i rockärmen.

- Att bokstavligt talat ha skogen inpå knuten är viktigt för oss ur ett varumärkesperspektiv, vi plockar merparten av vårt virke inom en 25 mils radie från Bygdsiljum och fabriken.

- En annan fördel är att vi “kan skogen” och skogsbruket här uppe och kvalitén hjälper oss att övervinna vissa geografiska nackdelar som till exempel avstånd vid transporter.

En miljon kubikmeter

För att hålla igång Martinsons storvuxna maskineri krävs en ansenlig mängd timmer. I runda slängar passerar årligen en miljon kubikmeter råvara, koncernens två sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön. Ungefär 25 procent av leveransen kommer från Sveaskog.

- Vi levererar cirka 250 000 kubikmeter varje år med en fördelning om 60 procent tall och 40 procent gran, berättar Jörgen Westman, kundansvarig Sveaskog i norra Sverige.

Samarbetet med Martinsons sträcker sig långt tillbaka i tiden och beskrivs som konstruktivt och långsiktigt.

- Vi ser positivt på Martinsons kontinuerliga investeringar och utveckling av verksamheten, det borgar för att vi har en stabil kund även i framtiden, säger Jörgen Westman.

- Det som är viktigt för en aktör som Martinsons är säkra leveranser och bra tillredning av timmer och det är vi utan tvekan bäst på i norra Sverige.

En av världens högsta byggnader i trä tar form

Cirka fem mil från Jesper Åkerlunds kontor vid högkvarteret i Bygdsiljum, reser sig ett väldigt konkret exempel på det han berättat om under den timmeslånga intervjun. En av världens högsta byggnader i trä tar sakta men säkert form i centrala Skellefteå.

- Det är ett unikt projekt sett till både storlek och komplexitet, vad jag vet finns det ingen motsvarighet och det har krävts många timmar för att komma fram till hur vi ska göra, säger Robert Hortlund, Martinsons projektledare vid byggarbetsplatsen i Skellefteå.

Sara Kulturhus heter den omtalade kolossen av framför allt limträ och KL-trä. Den färdiga byggnaden ska inrymma ett hotell med över 200 gästrum samt en kulturdel med bland annat stadsbibliotek och sex scener vars totala yta uppgår till 12 000 kvadratmeter. Sara kommer att ha hela 20 våningsplan och den högsta punkten landar på över 70 meter, vilket ligger bra nära det stående världsrekordet på 80 meter.

En ansenlig mängd av framförallt KL-trä från Bygdsiljum kommer att monteras under resans gång. I slutändan kommer det att öppna ögonen för vilka möjligheter materialen erbjuder enligt Robert Hortlund.

- Vår leverans är ungefär 10 000 kubikmeter KL-trä och 2500 kubikmeter limträ, projektet kommer att visa på många saker, framför allt att det går.

Sara Kulturhus beräknas stå färdigt under sommaren 2021.

Text & bild Anders Westergren

 

  • Jesper Åkerlund VD Martinsons Byggsystem AB pratar visar vad han kallar ”monsterprojektet” i limträ och KL-trä, Sara Kulturhus i Skellefteå.

  • KL-trä, korslimmat trä

  • T.v. Jörgen Westman, Sveaskog här på rundvandring i KL-träproduktionen tillsammans med Lars Lundberg, Key Account Manager vid Martinsons Byggsystem AB.

  • Det blivande hissschaktet i hotelldelen vid Sara Kulturhus. Här endast 35 meter som i slutändan ska bli över 70.

  • KL-trä, korslimmat trä

  • T.v. Robert Hortlund, Projektledare från Martinsons för Sara Kultur i Skellefteå. T.h. Jörgen Westman, Sveaskog.

  • Sara Kulturhus i Skellefteå.

  • Sara Kulturhus i Skellefteå