I dag besöker politiker, intressenter och näringslivet Sveaskog

Under konferensen BIOBASE bjuder Sveaskog in till ett besök i skogen för att berätta mer om skogens betydelse för miljön och Sveriges tillväxt.

Skogsindustrin har en stor regional betydelse i Sverige. Massa, pappers- och sågverksindustrin finns över hela landet och är ofta den dominerande arbetsgivaren på orten. Skogsindustrin ger underlag för lokala leverantörer men också för lokal samhällsservice såsom butiker, skolor och förskolor. Ingen bransch eller verksamhet skulle snabbt kunna ersätta all sysselsättning som genereras av skogsindustriföretag som Sveaskog. 

- Skogsbruket har genom mekaniseringen genomgått en stor rationalisering från 1950-talet fram till idag. Färre jobbar i skogen och fler jobbar inom industrin men fortfarande är skogen en stor arbetsgivare i flera led. Idag sysselsätter skogsnäringen i Sverige cirka 100 000 personer och räknar vi med alla entreprenörer och binäringar är det mellan 200 000–250 000 personer, säger Ann Eklund, projektledare för skogsbesöket. Dessutom är skogen en förnyelsebar råvara med en avgörande betydelse för vårt klimat.  

På mindre än en timme växer den svenska skogen med ca 10 000 m3sk. Det motsvarar ungefär 400 trähus. Virkesvolymen i Sverige har fördubblats på mindre än 100 år, för skogen växer mer än den avverkas. Om vi slår ihop tillväxten på alla träd kan vi se att skogen i Sverige växer med drygt 100 miljoner kubikmeter varje år, vilket innebär att virkesvolymen i landet blir allt större. 

- Skogen har en förmåga att hjälpa oss att minska klimatförändringarna. Samtidigt får vi förnyelsebara produkter som alternativ till plast, stål och betong. Vi vill bjuda in till ett besök i skogen för att berätta mer om skogens betydelse för miljön och Sveriges tillväxt, säger Ola Söderdahl, chef marknadskommunikation Sveaskog.

Skogen har en avgörande betydelse för vårt klimat. Den växande skogen och användningen av trä har en betydelsefull roll för att motverka klimatförändringen. Nästan 60 procent av Sveriges yta består av skog och är därför en viktig resurs som ger unika förutsättningar för både produktion av grön bioenergi, biobränslen och andra produkter baserade på träråvara. 

Störst klimatnytta gör skogen genom ett aktivt skogsbruk där vuxna träd avverkas för att användas till olika produkter. Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt, säger Patrick Bäckström, marknadschef Marknadsområde Nord. 

Besöket i skogen sker under konferensen BIOBASE. Den 10-12 juni blir det andra gången som BIOBASE genomförs i Piteå för att visa upp en värdebaserad produktionskedja från hållbart skogsbruk till ett brett spektrum av biobaserade produkter. 

På gruppbilden:
Bakifrån räknat fr vä: Olof Johansson, Jörgen Westman, Ola Söderdahl, Ann Eklund, Urban Nordmark, Jesper Fjällström, Gisela Björse, Patrick Bäckström, Jakob Bjerner, Johanna Rovasaari
Främre fr vä: Lena Sammeli-Johansson, Jan-Erik Berglund, Göran Johansson, Karl Tiger, Ingrid Sandström, Hanna Lindblom

För mer information

Läs mer

Bild på Patrick Bäckström

Patrick Bäckström