Paradbyggnad visar fördelarna med att bygga i trä

När den nytillträdda regeringen presenterade innehållet för politiken de kommande fyra åren var ökat bostadsbyggande i trä en av punkterna (punkt 43) – bra för miljö och hållbarhet. Ett av de mest spännande trähusprojekten just nu är Cederhusen, ritade av General Architecture, som Folkhem  planerar att bygga i Hagastaden i Stockholm.

Cederhusen kommer innehålla 234 lägenheter i fyra byggnader mellan 10 och 13 våningar, beräknad inflyttning 2021. Projektet, med sina 7300 kubikmeter trä, räknas som ett av de största trähusprojekten att färdigställas.  

Bortsett från grunden är hela huset byggt i trä - allt från den vackra fasaden i cederträ till byggnadens bärande element av korslimmade skivor i massivt trä. Just trätekniker som korslimmat trä – som visar att trä kan vara stabilt och klara tunga laster – har varit en viktig hörnsten för att öka intresset för träbyggnad. Sveaskog har under flera år levererat sågtimmer till Martinsons i Bygdsiljum och Setra Group, som i sin tur har kunnat förse marknaden med förstklassigt KL-trä. 

Lättare underhåll och bättre arbetsmiljö med trä

Förutom att många upplever att det är vackert att bygga i trä finns det – enligt Anna Ervast Öberg, ansvarig för projektutveckling på Folkhem, och Cecilia Seavers, affärschef på Folkhem – även fördelar ur underhålls- och arbetsmiljösynpunkt. Eftersom att materialet är så lätt och mjukt innebär det färre tunga lyft, lättare transporter och enklare moment vid monteringen.

- Träets materialegenskaper borde även kunna förenkla vid till exempel vattenskador. En vattenskada måste torka och vädras ur och trä torkar lättare och snabbare än betong, säger Anna Ervast Öberg.

Cecilia Seavers fyller i:
- Man kan ibland uppleva en okunskap kring att bygga i trä, men att den håller på att minska, säger hon.

Anna Ervast Öberg:
- Mycket tid när vi jobbar fram våra projekt går åt till att sprida kunskap och information, för att öka intresset för att bygga i trä, till allt ifrån kommunala tjänstemän till våra egna kollegor. Vi märker att det, inte minst, här i Stockholm, finns en ökad nyfikenhet vilket är fantastiskt roligt, säger hon. 

Ökad kunskap om träbyggandets fördelar

Jan Wintzell, som sitter i Sveaskogs koncernledning och är chef för affärsutveckling och innovation, menar att framtiden för byggandet tillhör träet. Han håller med om att det behövs en ökad kunskap om träbyggande.

- Det är inte längre byggnormer och brandregler som begränsar byggande i trä utan nu är det istället okunskap kring de mervärden som träbaserat byggande skapar, säger han.

Fördelarna med att bygga i trä är inte bara att konstruktionen är lättare än armerad betong utan att påfrestningarna för klimatet blir mindre. I samband med husbyggen släpps det ut mer koldioxid under själva byggandet än det gör under husets hela livslängd. Lyckas man hålla andelen järn och betong – som båda orsakar stora koldioxidutsläpp i samband med produktion – nere finns goda förutsättningar minska husets miljöpåverkan. 

Från skogs- och träbranschen driver man på för att öka intresset och ambitionen att bygga i trä. Det finns ofta en liten ovanlig samsyn mellan skogsnäring, träindustri och den ideella naturvården att vi måste bygga mer i trä – inte minst av klimatskäl. Även den nuvarande regeringen har lyft fram önskemål om att bygga mer i trä.

 

Fakta: Cederhusen

  • Cederhusen består av drygt 7300 kubikmeter trä. Den totala mängden sågade trävaror i Sverige uppgår till runt 17 miljoner kubikmeter varje år.
  • Med sina 234 lägenheter, fyra byggnader om 10-13 våningar är det ett av världens största bostadshusprojekt i trä.
  • Planerad inflyttning kommer ske under 2021.

    Källa: Folkhem och Svenskt Trä.
  • Bild: Folkhem/General Architectures

  • Bild: Folkhem/General Architectures

  • Bild: Folkhem/General Architectures

  • Bild: Folkhem/General Architectures

  • Bild: Folkhem/General Architectures

För mer information: