”Skogsråvara för textilier är framtiden”

Bioraffinaderiet Sunpine som tillverkar tal­ldiesel av tallolja har gjort succé. Nu har grundaren Lars Stigsson siktet på textilier av cellulosa med satsningen TreeToTextile. Entreprenörens vision för skogen är tydlig.

Vad driver dig att utveckla innovationer av skogsråvara?
– Jag drivs av att skogsråvaran är förnyelsebar och att den kan vara en naturlig bas för många produkter som vi behöver i vardagen. Min vision är att den kommer till nytta i nya sammanhang och i fler produkter.

Varför tror du på textil av cellulosa?
– Det som är viktigt är livscykeln. Cellulosan är något som kan ingå i ett ekologiskt kretslopp medan till exempel polyester tillverkas av olja och bryts inte ner i naturen. Även återvunnen polyester medför utsläpp av mikroplaster i våra hav. Skogsrå­vara för textilier är framtiden.

Men det har länge varit möjligt att göra textilier av cellulosa, varför är det tid att satsa på det nu?
– Skälet är att den befintliga processen släpper ut en del kemikalier och inte är så miljövänlig som man önskar. Vi har jobbat med processer där man återvinner spinningskemikalierna, så att den blir mer miljöanpassad och kostnadseffektiv. Sen måste man vara medveten om att det alltid är en utmaning att ersätta etablerade processer och lansera nya.

Vad är nästa steg för Tree to textile?
– Vi jobbar med att finslipa och skala upp vår process från labbskala till industriskala och vi planerar nu för att bygga en demonstrationsanläggning under det närmsta året. Tree to textile har starka ägare både tidigt och sent i värdekedjan. Stora Enso med lång och bred erfarenhet av industrialisering av cellulosaprocesser och H&M och Ikea som båda representerar mycket viktiga kundgrupper för en ny mera cirkulär textilfiber­produkt.

 

 

Läs mer