Precisionsjakten – värdeskapande i flera led

Sveaskogs mätningstävling Precisionsjakten är den största tävlingen för skogsmaskinlag i Sverige någonsin. Nu har vi passerat halvtid och spänningen tätnar, både bland maskinförarna och maskinleverantörerna. Samtidigt skapas värden för våra kunder.

- Det är jätteroligt med det engagemang vi ser hos våra maskinlag, men också hos våra maskinleverantörer som vill hjälpa sina märkesförare att lyckas, säger Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Syftet med tävlingen är att öka kvaliteten på Sveaskogs produkter genom att ta mätprecisionen till en ny nivå. Sveaskog vill entusiasmera till förbättring och premiera goda insatser.

Mattias berättar att resan egentligen började redan för ett år sedan, och att det skett förbättringar över tid ända sedan dess. Men tävlingseffekten är uppenbar.

- Vi ser en tydlig turboeffekt sedan vi drog igång Precisionsjakten den 1 februari. Nu har förbättringsarbetet tagit ordentlig fart!

En del maskinlag har haft otur och hamnat på utmanande objekt lagom till det att tävlingen drog igång. Hur har det påverkat motivationen?
- Det är klart att förutsättningarna varierar, men glädjande nog ser vi att viljan att visa på goda resultat håller igång kvalitetsarbetet även då vi kör på svåra objekt där terrängen är utmanande, exempelvis stormområdet i Uppland, säger Mattias och tillägger:

- Värt att nämna i sammanhanget är att bra mätning och kvalitet på de produkter vi tillverkar inte bara är en fråga som är prioriterad för våra stora slutavverkare. I mellantid var det en gallringsmaskin som hade de bästa resultaten i Karlskoga.

Vad har hänt såhär långt i Precisionsjakten – kan du ge oss en kort resumé?
- Tävlingsledningen följer kontinuerligt lagens utvecklingskurva. Vid varje månadsslut belönas de lag i respektive resultatområde som har gjort bäst resultat med en tårta som är specialframtagen av en av våra skördarrevisorer. Vi vill träffa maskinförarna ute i fält och ge återkoppling på deras goda arbetsinsatser. Det är också en synpunkt vi fått i vår entreprenörsundersökning, att man önskar mer återkoppling på utförda avverkningar. Så det blir en win-win.

- Vi ser också att det sedan årsskiftet har skyndats på i serviceorganisationerna med att bistå maskinlagen, samt med att få ut uppdateringar på de aggregat som haft svagare resultat.

Och vinst genereras även för Sveaskogs kunder. Jörgen Westman, kundansvarig i Sveaskogs marknadsområde Nord, beskriver effekterna:

- Hög precision i vår virkestillredning ger ett mervärde hos våra timmerkunder. Det blir mindre spill i form av avkap när vi prickar längderna. Dessutom kan våra kunder både sänka sina lagernivåer och bli bättre leverantörer till sina kunder om vi levererar de dimensioner som önskas.

Sveaskog har sedan tidigare, i samarbete med flera större timmerkunder, utvecklat modeller som premierar hög mätprecision och förmågan att pricka kundens önskemål om timmerdimensioner.

- Väl tillrett virke har i flera fall en direkt påverkan på virkespriset, säger Jörgen Westman.
Precisionsjakten sätter ytterligare fokus på mätprecision och med det Sveaskogs förmåga att möta kundens höga förväntningar. Det är också ett sätt för oss att öka såväl vår som kundernas lönsamhet, framhåller Jörgen som gärna vill rikta ett tack till alla som spetsar sig och gör det lilla extra:

- Sträck på ryggen och var stolta! Ni driver utvecklingen i branschen framåt. Det skapar kundvärde och ökad lönsamhet, säger han och avslutar:

- Alla vill ju göra ett bra jobb, och genom Precisionsjakten har våra duktiga maskinlag en chans att få ett kvitto på det. Se att de gör en bra virkestillredning och att det faktiskt gör skillnad.

Precisionsjakten pågår till den 30 april. De slutgiltiga vinnarna i de två tävlingskategorierna "Bäst resultat" och "Störst förbättring" koras i maj.

För mer information:

Bild på Mattias Forsberg

Mattias Forsberg