Ny rapport: Viltbetesskadorna i Sverige kostar mångmiljardbelopp

Viltbetesskadorna orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust i Sverige om totalt 20,5 miljarder kronor. Det visar en ny rapport som har tagits fram i ett samarbete mellan Sveaskog, Södra, Billerud-Korsnäs, Holmen, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Skogsindustrierna och Storaenso. 

Självklart ska vi ha livskraftiga och välmående klövviltstammar i Sverige men de måste vara anpassade till fodertillgången. Betestrycket vi har idag påverkar framför allt vår möjlighet att fasa ut oljan, plasten och andra fossilbaserade energislag och material. Betestrycket får stora ekonomiska konsekvenser, det drabbar biodiversiteten, skogens variation och hindrar plantering av lövträd. Utan tillräckliga foderresurser försämras kvaliteten på viltstammarna, med sjukdomar, lägre slaktvikter och försämrad reproduktion som följd

- De höga klövviltstammarna ger en avsevärt sämre möjlighet att ställa om till ett fossilfritt samhälle och betesskadorna gör att planteringar dör och att träden växer sämre. Det uteblivna CO2-upptaget är 12 miljoner ton koldioxid varje år i Sverige, vilket motsvarar över 20 procent av dagens svenska utsläpp av koldioxid, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

- Skogen är en möjliggörare i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle men tillgången på skogsråvara behöver öka. Om vi lyckas anpassa klövviltstammarna till fodertillgången så kommer vi att öka tillgången på skogsråvara med 6,9 miljoner kubikmeter. Ska vi lyckas med detta behöver jakttiderna utökas i hela landet. Skogsbruket investerar nu kraftigt i tallföryngringar och skogsskötsel och alla kan komma ut som vinnare om vi väljer rätt väg, säger Ronny Löfstrand, viltspecialist på Sveaskog.

För mer information:

Bild på Ronny Löfstrand

Ronny Löfstrand