Ekopark Omberg ett av resmålen för WWF

När Nationalparksresor i samarbete med WWF anordnar guidade resor till några av Sveriges allra vackraste naturområden finns Sveaskogs Ekopark Omberg, vid Vätterns strand i Östergötland, med som en av destinationerna.

- Omberg är ett av de vackraste områdena i vårt land och med de stora naturvärden som finns där är det perfekt att visa upp. Har man bara tillgång till transport har vi i vårt eget land fantastiska platser att besöka som vi ofta förbiser för att det är för nära, säger Charlotte Permell på WWF som är en av upplevelseguiderna på resorna.

Tomas Bergenfeldt, vd för Nationalparksresor, instämmer i att Omberg ett fantastiskt naturområde.

- Eklandskapen och Vätternbranterna finns med bland WWF:s Svenska Pärlor och det är en dramatisk natur som trots närheten till Stockholm är relativt okänd. Det finns också, inom kort avstånd, tillgång till mycket service som man behöver när man reser. Restaurang, hotell, fina vandrarhem och framförallt en otrolig natur, berättar Tomas Bergenfeldt på Svenska Nationalparksresor om varför de har valt ut Omberg som ett av resmålen.

Sveaskogs första ekopark

I år är det 15 år sedan Ekopark Omberg, som var den första av Sveaskogs 37 ekoparker, invigdes. Mycket har hänt på berget sedan dess. Förutom att bevara och förstärka befintliga naturvärden har Sveaskog arbetat intensivt för att återskapa naturvärden kopplade till löv- och ädellövträd och blommande betesmarker med plats för nya jätteekar. Peter Bergman, landskapsekolog på Sveaskog berättar om varför Omberg valdes ut som den första ekoparken.

- Det finns flera skäl till att det blev Omberg. Enligt Artdatabanken var det då den del av vårt markinnehav som innehöll mest registrerade rödlistade arter. Dessutom var dessa arter lite extra spännande eftersom såväl nordligt och sydligt förekommande arter liksom sådana med östlig och västlig utbredning möttes på berget. På så vis är Omberg något av en ekologisk mötesplats! Att Omberg är ett uppskattat resmål, med hundratusentals besök varje år bidrog givetvis också.

Gynnar både naturvärden och besöksnäring

Att Omberg utsågs till ekopark har gynnat såväl naturvärden som besöksnäringen. På Stocklycke vandrarhem är Hanna och Björn Theel i full gång med renoveringar för att kunna öppna till våren då de startar som nya franchisetagare under Svenska Turistföreningens flagg. Mer skog och natur lyfts in i inredningen för att skapa en naturnära helhetsupplevelse av besöket.

- Våra gäster kommer för att se blommande blåsippor på våren, orkidéer, ramslöken och naturligtvis branterna ner mot Vättern och alla härliga vandringsleder runtomkring, berättar Hanna Theel. Omberg är en av Östergötlands mest besökta platser och vi känner oss väldigt hedrade över att få verka på en så här unik plats.

Bilder från Omberg

Ekopark Omberg

  • När det blir varmare och blåsipporna tittar fram planerar vi att ha en exkursion på Omberg där allmänheten bjuds in. Vi brukar försöka få till en sådan varje år då det ger bergets besökare en möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter direkt till oss på Sveaskog. Datum för detta kommer att läggas ut på Sveaskogs hemsida.
  • Ekopark Omberg i Östergötland var den första av Sveaskogs 37 ekoparker och invigdes 2003. Ekopark Omberg är Sveriges artrikaste skogslandskap, med många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och de färgsprakande slåtterängarna är några av dem.
  • Med sina 1 700 hektar är Omberg en av Sveaskogs mindre ekoparker, men samtidigt en av de mest välbesökta. Varje år söker sig cirka 350 000 människor till det mytomspunna berget med den vackra naturen och de många kulturminnena.

För mer information:

Bild på Peter Bergman

Peter Bergman